SIA "Rīgas meži" struktūra

Drukāt

SIA "Rīgas meži" ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs uzņēmums. Tajā ir piecas mežniecības: Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu, kokaudzētava "Norupe" un kokzāģētava "Norupe" Ogres novadā. Uzņēmums apsaimnieko arī Rīgas dārzus un parkus, kā arī kultūras un atpūtas parku "Mežaparks". Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu "Zaļā klase". 


Kopējā apsaimniekotā meža īpašumu platība: 61 726,5 ha (t.sk. meža zemes: 58 016,2 ha).


Uzņēmuma apsaimniekošanā nodoti 4601,6 ha meža zemju Rīgas un Jūrmalas pilsētu administratīvajās teritorijās.


Uzņēmuma apsaimniekotā Rīgas dārzu, parku, skvēru un apstādījumu platība: 399 ha (125 objekti).


Kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" platība: 385 ha.