Koku pasargāšanai no egļu astoņzobu mizgrauža “Rīgas Meži” veiks sanitāro cirti Ogres Zilajos kalnos. Uzņēmums seko līdzi mizgraužu situācijai mežos kopumā

Drukāt
Koku pasargāšanai no egļu astoņzobu mizgrauža “Rīgas Meži” veiks sanitāro cirti Ogres Zilajos kalnos. Uzņēmums seko līdzi mizgraužu situācijai mežos kopumā

24.02.2022

Nākamajā nedēļā “Rīgas Meži” uzsāks sanitārās cirtes darbus uzņēmuma Daugavas mežniecības teritorijā – Ogres Zilajos kalnos. Tur konstatēti būtiski pērnajā rudenī radīti egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographus) bojājumi.

Sanitārās cirtes mērķis ir ierobežot mizgrauža masveida izplatību vēl pirms vaboļu aktīvās pavasara sezonas jeb pirmā izlidojuma, kas parasti ir aprīlī. Uzņēmuma atbildība ir operatīvi pasargāt gan šo vietu, gan kontrolēt citus mežu apgabalus, lai nepieļautu kaitēkļu masveida izplatību.

Egļu astoņzobu mizgrauzis ir parastajai eglei bīstams kaitēklis. Tā darbības rezultātā koks un bieži vien vesela koku grupa aiziet bojā. Visbīstamākais mizgrauzis ir eglēm, kas vecākas par 50 gadiem un audzēs, kur egles kādu iemeslu dēļ ir novājinātas, piemēram, mitruma vai sausuma dēļ, pēc intensīviem vētru vai sniega periodiem.

“Rīgas Mežu” Mežsaimniecības daļas vadītājs Jānis Ģērmanis: “Novērojumi liecina, ka iepriekšējais rudens bija labvēlīgs mizgraužu populācijai. Mežaudzēs konstatēti lielāki kukaiņu bojājumi nekā iepriekšējā sezonā. Šajā ziemā vēja un sniega radītie ievērojamie postījumi pastiprina mizgraužu izplatības palielināšanās risku 2022.gadā, un tieši svaigi bojātas egļu audzes pievilina šos kaitēkļus, kā arī rada tiem labvēlīgus vairošanās apstākļus. Turklāt vairāki novērojumi liecina par kukainim netipisku pārziemošanas veidu šajā ziemā – daļa mizgrauži pārziemoja kokos, bet nevis kā ierasts – ierakušies zemsedzē. Par tā ietekmi uz kaitēkļu attīstību šajā pavasarī pagaidām grūti spriest.”

Sanitārās cirtes darbi Ogres Zilajos kalnos notiks trijos posmos:

  1. pameža (krūmu) ciršana, lai nodrošinātu drošību turpmāko darbu veikšanai un atbilstošu tehnikas piekļuvi slimajiem un apdraudētajiem kokiem,
  2. koku ciršana un kokmateriālu izvešana. Tās mērķis ir atbrīvot šo meža daļu no turpmākas mežam tik bīstamās egļu astoņzobu mizgraužu izplatības,
  3. meža ceļu infrastruktūras sakārtošana 800 metru garumā, lai nodrošinātu, ka teritorija atkal ir pieejama apmeklētājiem dažādām āra aktivitātēm.

Sanitārā cirte plānota 0,37 hektāru plašā teritorijā. Darbus paredzēts veikt līdz marta beigām. Iepriekš minētie cirtes darbi var notikt arī vienlaikus vai nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā var tikt uz laiku apturēti.

Darbu laikā drošības apsvērumu dēļ šajā teritorijā, t.sk. meža ceļos un dabiskajās brauktuvēs nav atļauta mehanizētu transportlīdzekļu, kā arī gājēju un velosipaēdistu kustība. “Rīgas Meži” aicina iedzīvotājus darbu laikā ievērot drošības prasības! 

Kopumā, lai operatīvi konstatētu situāciju visos uzņēmuma pārziņā esošajos mežos, kā arī apsteidzoši reaģētu un ierobežotu šīs vaboles izplatību, “Rīgas Mežu” speciālisti seko līdzi situācijai: tiek veidota risku karte ar teritorijām, kurās paredzama augsta mizgraužu koncentrācija un postījumu risks; šajās teritorijās tiks veikta pastiprināta kontrole; kā arī  izvietoti ap 200 mizgraužu slazdi, lai nodrošinātu kaitēkļu ierobežošanu un lai varētu izdarīt secinājumus par kaitēkļu aktivitāti konkrētajās teritorijās.

Šobrīd visās piecās “Rīgas Mežu” mežniecībās notiek darbs, lai līdz marta beigām savāktu svaigi invadētās un / vai vēja un sniega izgāztās vai bojātās egļu audzes. Darbi jāveic īsā laikā, lai pēc meža sakopšanas ir vēl vismaz viens mēnesis līdz mizgraužu pavasara izlidojumam. Tas ir būtiski, jo šis ir laiks, kurā samazināsies lauzto vai bojāto koku smarža, kas pastiprināti pievilina kaitēkļus.

Kopumā “Rīgas Mežu” teritorijās pēdējos gados nav bijusi īpaši augsta egļu astoņzobu mizgraužu koncentrācija un radītie postījumi. To izskaidro gan fakts, ka uzņēmuma speciālisti rūpīgi seko līdzi situācijai un veic preventīvus kaitēkļu ierobežošanas pasākumus, kā arī tas, ka egle nav valdošais koks “Rīgas Mežu” teritorijās (aptuveni 10% no kopējā koku īpatsvara). Taču šobrīd vērojams, ka situācija varētu pasliktināties, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Bet skaidras tendences un precīzas prognozes būs zināmas vasaras sākumā. Kukaiņu invadēto, vēja un sniega bojāto audžu sakopšanas darbi notiks arī citās “Rīgas meži” teritorijās.

Attēls: sanitārā cirte Ogres Zilajos kalnos:Par SIA “Rīgas Meži”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Rīga ir lielākā Eiropas pilsēta – mežu īpašniece un viena no lielākajām mežu īpašniecēm Latvijā. 

“Rīgas Mežiem” ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”; “Rīgas Mežu” pārziņā ir arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”. 

Uzņēmuma objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums pārvalda 62 000 ha mežu, 399 ha dārzu, parku, skvēru un apstādījumu (125 objekti). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai. 

“Rīgas Meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Uzņēmumam ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) sertifikāti. Tie apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus. 

2021.gada septembrī “Rīgas Mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

 

 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

SIA “Rīgas Meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67415712

E-pasts: Ieva.Berzina@riga.lv

www.rigasmezi.lv