“Rīgas Meži” atsāk meža kopšanu Ropažu novada Stopiņu pagastā – mežā starp Ulbrokas, Dzidriņu un Vālodzes ciemiem

Drukāt

10.02.2022

Šonedēļ atsākta pameža kopšana Stopiņu pagastā, “Rīgas Mežu” Gaujas mežniecības Līču apgaitā, mežā starp Ulbrokas, Dzidriņu un Vālodzes ciemiem. Tas nepieciešams, lai atbrīvotu mežu no traucējošajiem krūmiem un nodrošinātu darba drošībai nepieciešamo vidi, jo tuvākajā laikā šajā vietā plānots turpināt meža kopšanu un mežistrādi.

Pameža kopšana notiek 262., 263. un 264.kvartālos (attēlu lūgums skatīt zemāk). Tuvāko nedēļu šajās vietās notiks arī meža kopšanas un izstrādes darbi 43 hektāru platībā.

Ņemot vērā, ka šīs teritorijas atrodas netālu no apdzīvotām vietām, “Rīgas Meži” aicina darbu laikā ievērot noteiktās drošības prasības!

 

“Rīgas Meži” jau informēja: lai nodrošinātu ilgtspējīgu meža ekoloģisko, sociālo un ekonomisko vērtību saglabāšanu, uzturēšanu un attīstību, uzņēmums 2021.gada septembrī uzsāka kopšanas darbus šajā mežā.

 

Kopš septembra līdz novembrim nostipināti ceļi, pa kuriem darbu laikā pārvietoties tehnikai; izzāģēta daļa pameža – darbu veikšanai un drošībai traucējošie krūmi; kopšanas un izlašu ciršu veidā uzsākta noteiktu koku zāģēšana (260. un 261.kvartālos); gar autoceļu Rīga – Ērgļi izzāģēti tikai bīstamie koki (40 m platumā ceļa trokšņu aizsargzonā).

 

Meža darbi tiek veikti atbilstoši “Meža apsaimniekošanas plānam” un Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma funkcionālajam zonējumam:


 • tiek izzāģēts pamežs, savukārt koki tiek cirsti tikai kopšanas un izlašu ciršu veidā;
 • ainaviski vērtīgajos nogabalos mežistrāde notiek ar zemāku intensitāti;
 • kopšanas darbi netiek veikti 40 metru platā ceļa trokšņu slapējošajā zonā gar autoceļu P4 (Rīga – Ērgļi). Šajā teritorijā izzāģēti tikai bīstamie koki;
 • kopšanas cirsmās tiek cirsti augšanā atpalikušie, slimību skartie un bojātie koki, atstājot vienmērīgā izvietojumā mērķa kokus. Tā rezultātā būs nodrošināti optimāli augšanas apstākļi spēcīgākajiem kokiem – vairāk gaisma un telpa, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides un bioloģiskajiem faktoriem noturīgāka mežaudze;
 • tiek uzlabota vides rekreatīvā vērtība: pamežā izzāģēti priežu mežam neraksturīgie koki un krūmi, bet saglabāti  kadiķi un atsevišķi ainaviski elementi, piemēram, ozoli un kļavas. Tāpat tiek nodrošināta zemsedzes bioloģiskās daudzveidības attīstība;
 • izlases cirtes notiek tikai vietās, kurās mežaudzēm ir atbilstošs vecums. Koki tiek cirsti tikai atbilstoši nogabala izmantošanas mērķim, kas nosaka izzāģējamo koku veidu un apjomu;
 • zari un citi ciršanas atlikumi darba gaitā un pēc tam tiek un tiks izvesti no meža.

 

Mežistrādes darbu apjoms un laiks:


 • kopējā mežizstrādes platība: 88 hektāri;
 • darbu uzsākšana: 2021.gada septembrī;
 • darbus plānots pabeigt: 2022.gada septembrī.

 

Mežizstrādes darbu plānotā secība:

 • meža ceļu sagatavošana, atbilstoši mežizstrādes transporta vajadzībām (daļēji paveikts);
 • pameža zāģēšana (daļēji paveikts);
 • koku ciršana un kokmateriālu izvešana (daļēji paveikts);
 • zaru un citu ciršanas atlieku izvešana (daļēji paveikts);
 • meža ceļu infrastruktūras sakārtošana (pēc mežistrādes darbu pilnīgas pabeigšanas).

Minētie darbi var notikt vienlaikus vai arī nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ uz laiku apturēti.

 


Ierobežojumi mežistrādes darbu laikā:

Informācija par ierobežojumiem mežistrādes darbu laikā izvietota četrās vietās – attiecīgajā teritorijā iebraucamo ceļu malās. 

Drošības apsvērumu dēļ šajā teritorijā noteiktos laikos un vietās spēkā sekojoši ierobežojumi:

 • aizliegta mehanizētu transporta līdzekļu kustība, t.sk. arī visos meža ceļos un dabiskajās brauktuvēs (izņemot darbu veikšanā iesaistīto transportu);
 • vietās, kurās konkrētajā laikā notiek darbi, aizliegts pārvietoties gājējiem un velosipēdistiem.

 Par darbiem atbildīgie:


 • mežsaimnieciskā uzraudzība: Gaujas mežniecības mežzinis Andris Upenieks;
 • mežistrādes uzraudzība: Mežizstrādes nodaļas mežistrādes meistars Austris Armans.

 1.attēls “Meža izstrādes darbu teritorija”:

 


Par SIA “Rīgas Meži”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Rīga ir lielākā Eiropas pilsēta – mežu īpašniece un viena no lielākajām mežu īpašniecēm Latvijā. 

 

“Rīgas Mežiem” ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”; “Rīgas Mežu” pārziņā ir arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”. 

 

Uzņēmuma objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

 

Uzņēmums pārvalda 62 000 ha mežu, 399 ha dārzu, parku, skvēru un apstādījumu (125 objekti). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai. 

 

“Rīgas Meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Uzņēmumam ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) sertifikāti. Tie apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus. 

 

2021.gada septembrī “Rīgas Mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

SIA “Rīgas Meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67415712

E-pastsIeva.Berzina@riga.lv

www.rigasmezi.lv