Ēbelmuižas parkā blakus 200 gadus senajiem dižozoliem stādīti 15 koki - dendroloģiski retumi

Drukāt

20.08.2020

 Ēbelmuižas parkā Pārdaugavā SIA “Rīgas meži” šodien iestādījuši 15 kokus, izveidojot stādījumus gar Ēbelmuižas ielas malu. Stādījumu radīšanā ar dāvinājumu Rīgai piedalījās “Rīgas mežu” sadarbības partneris SIA “Venden”.

 Ziepniekkalna centrā starp Graudu, Zaļenieku, Ēbelmuižas un Valdeķu ielām atrodas viens no Rīgas senākajiem muižu parkiem – Ēbelmuižas parks – ar kopējo platību 9,3 ha. 1799.gadā muižnieks Justa Blankenhāgens savu vasaras muižu un 88 hektāru ielu zemes gabalu, kas sastāvēja galvenokārt no smilšainām un pārpurvotām pļavām, pārdevis Lielās Ģildes tirgotājam Joahimam  Ēbelam (Ebel) un kopš tiem laikiem tā zināma ar vairākiem nosaukumiem: Ebelshof, Ēbelmuiža, Ebelmuiža, Ēbeļmuiža. Pati muiža bijusi grezna divstāvu ēka ar kārniņu jumtu. Radošu ideju pilns Ēbels ap savu jauno īpašumu sāka veidot parku. No tiem tālajiem laikiem parka austrumu daļā aug ozoli, no kuriem viens atzīts par Pārdaugavas brangāko – ar apkārtmēru 5,6 metri. Koki ir dzīvi vēl šodien, pie tiem piestiprināta dižkoku atpazīstamības zīme – plāksnīte ar ozollapu.

Lai parka teritorija kļūtu par zaļu un aizsargātu oāzi pilsētvidē  SIA “Rīgas meži” 2017.gadā uzsāka norobežojošu stādījumu ierīkošanu parka perimetrā. Pērn par godu Dārzu un parku direkcijas nodibināšanas gadadienai, tika parkā tika iestādīts viens ozols un trīs liepas. Bet šodien, pateicoties SIA “Venden” dāvinājumam, “Rīgas mežu” darbinieki turpināja Ēbelmuižas parka labiekārtošanu, iestādot vēl 15 koku dižstādus.

Parka kokaugu dažādība tiks papildināta ar ošlapu kļavu (Acer negundo ‘Flamingo’), parasto dižskabārdi (Fagus sylvatica 'Swat Magret'), parastajiem parūkkokiem (Cotinus coggygria 'Royal Purple'), Amerikas tulpjukoku (Liriodendron tulipifera), Serbijas eglēm (Picea omorika), Amerikas liepu (Tilia americana), parastās kļavas šķirnēm (Acer planatanoides ''Royal Red'') un lapegle(Larix decidua).

SIA “Rīgas meži” daļa “Dārzi un parki” pateicas visiem dāvinātājiem, kuri ir ieinteresēti Ēbelmuižas un citu parku attīstībā, radītu harmonisku, ilgtspējīgu un ainavisku vidi pilsētā gan atpūtai, gan acu priekam!