Cenas tīreļa purva laipa un skatu torņi pēc remonta atkal atvērta apmeklētājiem

Drukāt
Cenas tīreļa purva laipa un skatu torņi pēc remonta atkal atvērta apmeklētājiem

03.07.2020

 Noslēdzoties remontdarbiem Cenas tīreļa purva laipā un putnu vērošanas tornī, dabas taka atkal atvērta apmeklētājiem. Takas apsaimniekotājs SIA “Rīgas meži” joprojām aicina ievērot valstī noteiktos distances ierobežojumus, kā arī neradīt nevēlamu antropogēno slodzi unikālajam dabas liegumam, patvaļīgi pārvietojoties pa purva teritoriju.

 Remonta darbu laikā pirmie atjaunoti 400 m laipas. Lai atvieglotu apmeklētājiem iespēju “samainīties” tās platums izremontētajā posmā ir 80 cm. Neatjaunotās laipas daļā tā vēl joprojām 60 cm plata, bet turpinot rekonstrukciju nākamajos gados, plānots to tāpat padarīt platāku. Nomainīti putnu vērošanas torņa balsta koki, augšējās platformas grīdas sijas un nomainītas margas.

 Cenas tīrelis ir īpaši aizsargājama teritorija – dabas liegums un Natura 2000 teritorija. Tas atrodas aptuveni 30 km attālumā no Rīgas centra, Mārupes un Babītes novados. Cenas tīrelis ir izveidojies sauszemes pārpurvošanās rezultātā. Tajā ir vairāki mazi ezeri, lielākais no kuriem ir Skaista ezers. Purva dienvidrietumu daļā ir meža masīvs. Purvā notiek arī kūdras ieguve. Purvs sācis veidoties apmēram pirms 5000 gadiem.

 Purva laipa tika atklāta 2007.gada jūnijā, bet skatu tornis 2013.gada vasarā.