Veiks meža izstrādes darbus mežā pie Jaunmārupes

Drukāt

19.09.2019

SIA “Rīgas meži” veiks meža izstrādes darbus 91;92. un 95. kvartālos, mežā, kas atrodas pie Jaunmārupes Mārupes novadā, lai nodrošinātu meža ilgtspējīgu ekoloģisko vērtību, rekreatīvo un ekonomisko funkciju uzturēšanu ilgtermiņā.

Meža izstrādes darbu laikā tiks cirsti koki kailciršu un krājas kopšanas ciršu veidā. Plānotās kailcirtes, kurās tiks izcirsti visi krūmi un koki, plānotas nelielas un tās pēc koku ciršanas paredzēts atjaunot, stādot priedi un tuvākajos gados regulāri tās kopt. Teritorijā kurā mežu plānots cirst kopšanas ciršu veidā tiks izcirsti visi pameža krūmi un lielie koki tiks vienmērīgi izretināti dodot vairāk vietas paliekošajiem kokiem. Visā teritorijā zarus un citus ciršanas atlikumus darba gaitā un pēc darbu pabeigšanas paredzēts no meža izvest, atstājot no zariem tīru un sakoptu vidi.

Meža izstrādes darbi kopumā tiks veikti 36 ha lielā platībā. Informācija par notiekošajiem un plānotajiem darbiem tiek publicēta SIA “Rīgas meži” mājas lapā, ievietota Mārupes novada domes mājas lapā un novada laikrakstā. Teritorijā, kurā notiks mežistrādes darbi, dabā tiks izvietotas brīdinājuma zīmes.

                     

Attēls 1. Meža izstrādes darbu teritorija.

 

Darbu plāns

Meža izstrādes darbi ilgs no 2019.gada septembra līdz 2020.gada aprīlim.

 

Darbi notiks sekojošā secībā:

1.       Meža ceļu infrastruktūras sakārtošana atbilstoši meža izstrādes transporta vajadzībām;

2.       Pameža izciršana.

3.       Koku ciršanas un kokmateriālu izvešanas darbi;

4.       Zaru un citu ciršanas atlikumu izvešanas darbi;

5.       Meža ceļu infrastruktūras un risu sakārtošanas darbi;

6.       Minētie darbi teritorijā var norisināties arī vienlaicīgi, vai uz laiku tikt apturēti, iestājoties nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

 

Ierobežojumi

Meža izstrādes darbu laikā drošības apsvērumu dēļ, konkrētajā teritorijā būs spēkā sekojoši ierobežojumi:

1.       Aizliegta jebkādu mehanizēta transporta līdzekļu kustība visā teritorijā, t.sk. arī visos meža ceļos un dabiskajās brauktuvēs;

2.       Aizliegta gājēju un riteņbraucēju kustība visā mežistrādes teritorijā mežā, uz meža ceļiem un dabiskajām brauktuvēm.

 

Minētie ierobežojumi neattieksies uz SIA Rīgas meži darbiniekiem un meža izstrādes un kokmateriālu transportēšanas darbu veikšanā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.

Atbildīgie par darbiem šajā objektā:

Mežistrādes darbi – Artis Reide

Mežsaimnieciskā uzraudzība – Andris Greidāns