Kopā ar Vides aizsardzības klubu kokaudzētavā “Norupe” notiks priežu čiekuru lasīšanas talka

Drukāt
Kopā ar Vides aizsardzības klubu kokaudzētavā “Norupe” notiks priežu čiekuru lasīšanas talka

11.12.2018

Ceturtdien, 13.decembrī, SIA “Rīgas meži” darbinieki kopā ar Vides aizsardzības kluba (VAK) pārstāvjiem organizē ikgadējo priežu čiekuru lasīšanas talku kokaudzētavā “Norupe”. Tas ir pirmais solis komplicētajā meža atjaunošanas procesā – ceļā uz jaunu mežu.

Talka notiks „Rīgas mežu” kokaudzētavā „Norupe”, Latvijas valsts Mežzinātnes institūta „Silava” vadošā pētnieka Imanta Baumaņa vadībā ierīkotajā pārākās pakāpes priežu sēklu plantācijā 5 hektāru platībā.

Čiekuri tiks lasīti no 938 priedēm, no kurām plānots nolasīt ap 30 hektolitru čiekuru. Čiekuri pēc tam tiks transportēti uz “Latvijas valsts mežu” čiekuru kalti Kalsnavā, kas ir modernākā un jaudīgākā čiekuru kalte Latvijā. No čiekuriem varētu iegūt ap 20 kg sēklu.

Atkarībā no sēklu lieluma vienā kilogramā var būt no 100 000 līdz pat 140 000 dīgtspējīgu sēkliņu. Katru pavasari tiek izsēta daļa no iegūtajām sēkliņām un, piemēram, šoruden jau izaudzēti vairāk nekā miljons priežu stādiņu.

Kokaudzētavas vadītājs Māris Druvaskalns uzsver šī darba augsto atbildības pakāpi: “Katrā čiekurā ir ap 15 līdz 20 sēklas. Nenolasot vienu čiekuru, priedē paliek “karājoties” 15 - 20 stādiņi, kas netiks iestādīti mežā”. Šogad atbildība ir vēl lielāka nekā citus gadus, jo karstā vasara, dabas cikliskums un citi apstākļi darījuši savu – raža prognozēta pieticīgāka kā pērn un aizpērn.

Uzņēmumam gan ir droša rezerve. Iepriekš neizmantotās sēkliņas glabājas Kalsnavas čiekuru kaltes sēklu uzglabāšanas kamerās, kur ir nemainīga – 5°C temperatūra. Pareizi uzglabātas, sēklas savu dīgtspēju nezaudē vēl 5 – 10 gadus.

Talkas sākums plkst. 10:00