Noslēdzies stipendiju konkurss vidusskolēniem “LVM Bioekonomikas skola”

Drukāt

01.04.2020

Lai pievērstu Rīgas vispārizglītojošo un profesionālo mācību iestāžu audzēkņu uzmanību mežsaimniecības nozarei, sevišķi meža atjaunošanai, t.sk., agrotehniskajai un jaunaudžu kopšanai, AS “Latvijas valsts meži” sadarbībā ar SIA “Rīgas meži”, AS “Latvijas Finieris” un biedrību “Zaļās mājas” ANO Starptautiskās Meža dienas ietvaros organizēja stipendiju konkursu “LVM Bioekonomikas skola”.

Konkursā tika aicināti piedalīties vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi vecumā no 16 līdz 19 gadiem, un kopumā konkursā šogad piedalījās 135 dalībnieki.

Konkurss norisinājās trijās kārtās: 1. kārtā “Atklāj” jaunieši veidoja plakātu par tēmu “Jaunaudze”, 2. kārtā “Izpēti dabā” jaunieši devās ekspedīcijā uz SIA “Rīgas meži” piederošajām meža platībām, ražošanas teritorijām un telpām un visbeidzot 3. kārtā “Runā” jaunieši veidoja minūti garu videorullīti par meža atjaunošanas nozīmi bioekonomikā, kas bija paredzēts kā vēstījums citiem vienaudžiem ANO Starptautiskajā Meža dienā 21. martā.

Konkurss noslēdzās š.g. 30. martā, un ir zināmi laureāti. SIA “Rīgas meži” stipendijas 250 eiro apmērā ieguva:

1) Dominiks Teodors Liopa no Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas:

https://www.youtube.com/watch?v=rk-6rJscDhs&list=PLK0HeKVn1Q4_q5gAQB5tG_nM3JYvPA7W9&index=12&t=0s

2) Diāna Vanaga no Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas:

https://www.youtube.com/watch?v=bt7G9JC-GHs&list=PLK0HeKVn1Q4_q5gAQB5tG_nM3JYvPA7W9&index=10

 

Apsveicam laureātus!

 

Ar pārējiem konkursa dalībniekiem un to videovēstījumiem iespējams iepazīties šeit:

https://www.lvm.lv/sabiedribai/skolam/stipendijas/bioekonomika