Privātuma politika

Drukāt

Izmantojot SIA “Rīgas meži” portālu (turpmāk – Portāls), Jūs piekrītat, ka Portālā ievietotās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot tā kvalitāti.

Sīkdatnes

Pirmo reizi apmeklējot Portālu, uz lietotāja ierīces interneta pārlūkprogrammu tiek nosūtīta neliela izmēra teksta virkne, kura tiek uzglabāta lietotāja kā parasta datne. Atkārtoti apmeklējot Portālu, sīkdatne tiek nosūtīta no lietotāja ierīces uz portālu, kā rezultātā portāls identificē lietotāju un to ierīces iestatījumus. Papildus informāciju par sīkdatnēm, kā arī, kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājas lapā www.aboutcookies.org.

 

Kādas sīkdatnes tiek izmantotas:

·         Sīkdatne par Portāla apskates reižu skaitu (meklēšanas apraksta attēlošanai);

·         Google Analytics – analizē Portāla apmeklētāju darbības;

Nosacījumi, par to, kā mēs reģistrējam un apstrādājam jūsu datus Portālā ir ietverti privātuma politikā. Lai iegūtu pilnīgu informāciju, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu privātuma politiku, kas aprakstīta zemāk.

Kādus personu identificējošos datus mēs reģistrējam?

1. Kad Jūs apmeklējat mūsu Portālu.

Mēs reģistrējam jūsu IP adresi, no kuras Jūs apmeklējat Portālu, apmeklējuma laiku, saturu, tostarp nodoto datu apjomu un paziņojumus par to, vai darbība ir bijusi veiksmīga. Šie dati tiek dzēsti, aizverot Portālu.

2. Kad Jūs ievadat datus mūsu Portālā.

·         Ja Jūs iesniedzat savu jautājumu, mēs saglabājam jautājumu, Jūsu vārdu  uzvārdu, e-pasta adresi, IP adresi;

·         Ja Jūs lejupielādējat iepirkuma dokumentāciju un atstājat savu kontaktinformāciju, mēs saglabājam Jūsu vārdu, e-pasta adresi tālruņa nr., uzņēmuma nosaukumu, IP adresi

3. Mēs nereģistrējam nekādus citus datus.

Kā mēs reģistrējam Jūsu datus?

Dati tiek reģistrēti ikreiz, kad tiek apmeklēts Portāls, un tas tiek darīts automātiski. Šim nolūkam mēs izmantojam pagaidu sīkdatnes. Papildus mēs reģistrējam Jūsu ievadītos datus, kad iesūtat savu jautājumu, vai reģistrējoties uz lejupielādējot iepirkuma dokumentāciju.

Kādam nolūkam Jūsu dati tiek izmantoti?

·         Jūsu dati tiek izmantoti, lai nodrošinātu mūsu Portāla drošību.

·         Jūsu dati tiek izmantoti, lai atbildētu uz Jūsu iesniegto jautājumu.

·         •Jūsu dati tiek izmantoti, lai informētu par jaunumiem iepirkuma dokumentācijā.

 

Mēs neizmantojam Jūsu datus

·         profilēšanai;

·         mēs nenododam datus trešajām personām ar sekojošiem izņēmumiem:

§  Mēs varam nosūtīt jūsu datus tiesībsargājošām institūcijām, lai realizētu mūsu pašu leģitīmās intereses, jo īpaši, ja dati ir saistīti ar uzbrukumu mūsu IT infrastruktūrai.

Kādas ir Jūsu tiesības?

·         Informācijas saņemšana - pēc pieprasījuma Portāla lietotāji tiks informēti, par to, kādi personu identificējoši dati tiek saglabāti;

·         Datu dzēšana - lietotājiem ir tiesības pieprasīt personas identificējošu datu dzēšanu, ja tos vairs nav nepieciešams saglabāt Portālā;

·         Datu labošana – gadījumos, kad Portāla lietotājs konstatē, ka dati, kas attiecas uz lietotāju, ir kļūdaini, lietotājam ir tiesības pieprasīt datu labošanu;

·         Iebilst pret datu apstrādi - lūdzu, sazinieties ar mums par jebkādiem jautājumiem, kas Jums var rasties par Portālā apstrādājamiem datiem.

rigasmezi@riga.lv


SIA “Rīgas meži” privātuma politika attiecībā uz filmēšanu un fotografēšanu publiskajos pasākumos

Informējam, ka SIA “Rīgas meži” veic personas datu apstrādi atbilstoši tiesisko interešu īstenošanai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, sabiedrības interesēs, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, publicitātēs vajadzībām un vēsturisku notikumu iemūžināšanai.

SIA “Rīgas meži” apstrādā personas datus, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 prasības un rūpējas par rīcībā esošo personas datu drošību. SIA “Rīgas meži” īsteno drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi personas datiem, nodrošina pienācīgu šīs informācijas apstrādes un uzglabāšana drošības līmeni. SIA “Rīgas meži” darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar SIA “Rīgas meži” iekšējo kārtību.

SIA “Rīgas meži” personas datus uzglabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams to nolūku un mērķu sasniegšanai, kuriem personas dati tika iegūti vai tik ilgi, cik ir noteikts normatīvajos aktos. Ja personas dati vairs nebūs nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķim, tie tiks dzēsti. Ja personas datu apstrāde notiek uz personas piekrišanas pamata, personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt šādu piekrišanu.

Informējam, ka SIA “Rīgas meži” rīkotie pasākumi var tikt fotografēti un/vai filmēti publicitātes, sabiedrības informēšanas, vēsturiskām vajadzībām un līgumu nosacījumu izpildei. Piedaloties un apmeklējot SIA “Rīgas meži” rīkotos publiskos pasākumus, Jūs piekrītat foto un/vai video uzņemšanai pasākumu laikā un to izvietošanai SIA “Rīgas meži” interneta vietnē un sociālo tīklu lapās. Ja, piedaloties SIA “Rīgas meži” rīkotajos pasākumos, nevēlaties, lai jūs fotografē vai filmē, lūdzam par to iepriekš informēt SIA “Rīgas meži” darbiniekus.

Jautājumos par datu aizsardzību var sazināties rakstot uz e-pastu rigasmezi@riga.lv. Sūdzību par personas datu apstrādi SIA “Rīgas meži” ir tiesības iesniegt Datu valsts inspekcijai.