Valde

Drukāt
 • Valdes priekšsēdētāja Anita Skudra


  SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētāja kopš 2021. gada.


  Atbildības jomas kapitālsabiedrībā: korporatīvās pārvaldības vadība, dokumentu (lietvedības) pārvaldības vadība, juridisko un publisko iepirkumu procedūru nodrošinājuma jautājumi, personālvadības jautājumi, iekšējā audita vadība, datortīklu administrācijas un kopējie saimnieciskie jautājumi, Kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” teritorijas apsaimniekošanas, iznomāšanas un izmantošanas jautājumi, īpašuma Mangaļsalas ielā 2 (atpūtas bāze) apsaimniekošanas jautājumi, sabiedrisko attiecību, mārketinga un reklāmas jautājumu vadība, iepirkumu komisijas darba vadība.


  Profesionālā darba pieredze: Anita Skudra ieņēmusi vadošus amatus vairākos Latvijas pārtikas produktu ražošanas un pārstrādes uzņēmumos. No 2017. gada līdz 2020. gadam bijusi AS “Rīgas Dzirnavnieks” direktore, valdes locekle, no 2014. gada līdz 2017. gada bijusi SIA “Latvijas Piens” valdes priekšsēdētāja, no 2012. gada līdz 2014. gadam bijusi SIA “NP Foods” komercdirektore Baltijas valstīs, no 2007. gada līdz 2011. gadam bijusi SIA “Latvija Statoil” mazumtirdzniecības reģiona vadītāja.


  Izglītība: Absolvējusi Rīgas Starptautisko ekonomikas administrācijas augstskolu, kur iegūts maģistra grāds biznesa vadībā, kā arī absolvējusi Latvijas Lauksaimniecības universitāti, kur iegūta inženiera kvalifikācija pārtikas produktu tehnoloģijā.


  Ar dalībnieku sapulces lēmumu noteiktais atalgojums: 5100,00 EUR (Bruto).


  Pilnvaru termiņš: saskaņā ar SIA "Rīgas Meži" padomes sēdes 2021.gada 30.novembra lēmumu (protokols nr. 10): līdz brīdim, kad amatā tiek iecelti SIA "Rīgas Meži" valdes locekļi, kas izraudzīti atbilstoši noteiktajai nominēšanas kārtībai.  Valdes locekle Līvija Stukovenko

  SIA “Rīgas meži” valdes locekle kopš 2021. gada 19.marta.


  Atbildības jomas kapitālsabiedrībā: finanšu vadības un grāmatvedības uzskaites jautājumi, meža resursu apsaimniekošanas, dabas un vides aizsardzības un mežu atjaunošanas, stādu audzēšanas un realizācijas, mežu teritoriju un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, aizsardzības, apsardzības jautājumi, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jautājumi, t.sk., produkcijas realizācijas jautājumi, mežizstrādes, tās produkcijas realizācijas jautājumi, kapitālsabiedrības auto transporta jautājumi, iepirkumu komisiju darba vadība saskaņā ar noteikto komisijas sastāvu.

   

  Profesionālā darba pieredze: Līvija Stukovenko savu profesionālo pieredzi veidojusi, ieņemot galvenā grāmatveža amatu dažāda lieluma Latvijas uzņēmumos. No 2014. gada līdz 2021. gadam ieņēma finanšu vadības daļas vadītājas amatu SIA “Rīgas meži”. No 1994.gada līdz 2013.gadam strādājusi par galveno grāmatvedi AS “WESS” – automobiļu zīmolu TOYOTA un LEXUS oficiālais izplatītājs Latvijā. No 1987. gada līdz 1994. gadam strādājusi par galveno grāmatvedi VAS “Latvijas Kultūrpreces”. No 1981. gada līdz 1987. gadam ieņēmusi dažādus amatus tirdzniecības uzņēmumā “Rīgas tekstila, šūšanas, apavu tirdzniecība” (RTŠOT). No 1978. gada līdz 1981. gadam strādājusi par ESM operatoru uzņēmumā “Komutators”.


  Izglītība: absolvējusi Latvijas Valsts universitātes (šobrīd: Latvijas Universitāte) Ekonomikas fakultāti, kur iegūta tirdzniecības ekonomista kvalifikācija.

  Ar dalībnieku sapulces lēmumu noteiktais atalgojums: 5100,00 EUR (Bruto).


  Pilnvaru termiņš: 31.03.2022.