Informācija trauksmes cēlējiem

Drukāt
 • Informācija trauksmes cēlējiem

   

  Kas ir trauksmes cēlējs? Kādos gadījumos trauksme var tikt celta?

  Saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās daļas 4.punktu: 

  • trauksmes cēlējs var būt tikai fiziska persona; 
  • trauksmi var celt par iespējamu vai jau notikušu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm; 
  • informācija par iespējamo pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus vai  dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. 

  Kuri gadījumi nav uzskatāmi par trauksmes celšanu? 

  Ne visi gadījumi, kad tiek plānots ziņot par pārkāpumiem, ir uzskatāmi par trauksmes celšanu. Ziņojums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu šādos gadījumos:

  • ja trauksme tiek celta anonīmi;
  • ja trauksmes cēlējs ir juridiska persona;
  • ja tiek ziņots tikai par personīgu interešu aizskārumu;
  • apzināti sniegtas nepatiesas ziņas;
  • izpausta valsts noslēpumu saturoša informācija.         

  Kā noformēt trauksmes cēlēja ziņojumu? 

  Visērtāk ziņojumu ir sagatavot, aizpildot Trauksmes cēlēju ziņojuma veidlapu. Ja tiek izmantots cits ziņojuma veids, obligāti jānorāda:

  • ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;
  • trauksmes cēlēja vārds, uzvārds;
  • trauksmes cēlēja kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis, adrese);
  • vai informācija par pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus.        

  Saskaņā ar Iesniegumu likumā un Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajām prasībām trauksmes cēlēja ziņojumam jābūt pašrocīgi parakstītam vai parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Ja ziņojums sākotnēji tiks iesniegts bez paraksta (vienkāršs e-pasta sūtījums vai aizpildīta elektroniskā ziņojuma forma) un atbildīs trauksmes celšanas pazīmēm, atbildīgais darbinieks ar iesniedzēju sazināsies, lai nodrošinātu, ka ziņojums tiks parakstīts.

  Kā iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu?

  Atbilstoši SIA “Rīgas meži” norādītajai kārtībai, informāciju par iekšējās trauksmes celšanas un trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanu skatīt šeit.

  Atbildīgā persona (kontaktpersona) trauksmes celšanas jautājumos.

  Trauksmes cēlēju kontaktpersona: Personāla attīstības un ilgtspējas vadības daļas vadītāja p.i. Evita Vītola, tālrunis: 26557551, e-pasts: trauksme@rigasmezi.lv.

  Visplašāko informāciju par trauksmes celšanu atradīsiet trauksmes celšanas mājas lapā.

  Informācija par 2021.gadā SIA “Rīgas meži” saņemtajiem trauksmes cēlāja ziņojumiem.

  Lasīt vairāk