Tīreļu mežniecība

Drukāt

SIA „Rīgas meži” Tīreļu mežniecības teritorija atrodas starp Babīti, Rīgas-Liepājas šoseju un Jūrmalas apvedceļu. Mežniecības kopējā platība ir apmēram 11,4 tūkstoši hektāru.


Te ir daudz purvu (gandrīz 20 % no mežniecības kopējās platības), no kuriem lielākais un slavenākais ir Cenas tīrelis. Mežniecības teritorijā pārsvarā aug priede (71 % no meža zemju platības), taču diezgan daudz ir arī egļu (16 %) un bērzu (12 %). Egles, kas Ziemassvētkos rotā Rīgas laukumus, pārsvarā nāk tieši no Tīreļu mežniecības.

Tīreļu mežniecībā atrodas Cenas purva taka ar skatu torni, kas dod iespēju apmeklētājiem vērot unikālo purva ainavu ar skaistiem ezeriņiem. Cenas tīrelis ir arī nozīmīga putnu ligzdošanas un migrācijas vieta, kuras aizsardzībai izveidots dabas liegums.

Tīreļu mežniecības teritorijā atrodas arī kādreizējās Pirmā pasaules kara laiku  pozīcijas, no kurām Ziemassvētku kauju laikā uzbrukumā devās latviešu strēlnieki. SIA „Rīgas meži” ar Latvijas kara muzeja atbalstu rekonstruējusi daļu no šīm pozīcijām to sākotnējā izskatā.

Cenas tīreļa ainiņas


Viena no rekonstruētajām latviešu strēlnieku zemnīcām


LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Par mežniecību]. ID: [110]