Par Rīgas mežniecību

Drukāt

Rīgas mežniecības pārziņā atrodas meži Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās (Mežaparks, Biķernieku mežs, Šmerļa mežs, Mangaļsala, Buļļusala, Kleistu mežs, Anniņmuižas mežs u.c.), kā arī Rīgas pilsētai piederošie meži Jūrmalā.

Rīgas mežniecībā esošie meži pilda rekreācijas, zaļās zonas un aizsargjoslu funkcijas. Tie ražo skābekli, aizsargā ūdens un augsnes resursus, attīra gaisu no putekļiem un dūmgāzēm, slāpē vēju un trokšņus un veido skaistas ainavas.

Atšķirībā no pārējām SIA „Rīgas meži” mežniecībām, Rīgas mežniecības galvenais apsaimniekošanas mērķis ir tikai meža nekoksnes vērtības, rekreācija, aizsargjoslu un ainaviskās funkcijas. Te netiek cirstas kailcirtes un pārsvarā norisinās meža kopšanas, tīrīšanas un labiekārtošanas darbi. 

Kopējā mežniecības platība ir 5444,7 ha. Galvenās koku sugas - priede (88,5 %), bērzs (7,8 %) un melnalksnis (2,2 %).

Daļu mežniecības teritorijas aizņem dabas parks Piejūra (676 ha), dabas liegums Jaunciems (15 ha) un dabas liegums Darmštates priežu audze (4,5 ha).

Bābelīša ezers


Braucot no Rīgas, Mangaļsalā, netālu no tilta pār Vecdaugavu, divās vietās pāri kāpām ierīkotas dēļu takas. Šmerļa mežā darbojas meža sporta taka, kas būvēta pēc Rīgas sanatorijas internātpamatskolas audzēkņu projekta. Bet militārās vēstures interesentam būs interesanti Mangaļsalā apskatāmie vecie krasta apsardzes bateriju forti.

Vecās Mangaļsalas krasta apsardzes bateriju pozīcijas

Foto: I.Zihmanis


Cariskās Krievijas laikā celtais šāviņu pagrabs

Foto: I.Zihmanis


LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Par mežniecību]. ID: [117]