Tīreļu mežniecība

Drukāt

Tīreļu mežniecība apsaimnieko Rīgai piederošos mežus Daugavas kreisajā krastā - Babītes, Mārupes, Olaines un Ķekavas novados. 

Kopējā mežniecības platība ir 23 279,0 ha, un tā ir lielākā no SIA "Rīgas meži" mežniecībām. Galvenās koku sugas - priede (60,8 %), bērzs (23,8 %) un egle (13,6 %). Egles, kas Ziemassvētkos rotā Rīgas laukumus, pārsvarā nāk tieši no Tīreļu mežniecības.
Daļu mežniecības teritorijas aizņem dabas parks Beberbeķi (256 ha), dabas liegums Cenas tīrelis (1290 ha) un dabas liegums Melnā ezera purvs (343 ha).
Te ir daudz purvu (vairāk nekā 4 tūkst. ha), no kuriem lielākais un slavenākais ir Cenas tīrelis. Tas ir Eiropas nozīmes biotops un viens no unikālākajiem latvijas purviem, kas veidojies pirms vairāk nekā 4000 gadu. 

Tīreļu mežniecībā atrodas 5 km garā Cenas purva taka ar 12 m augstu skatu torni, kas dod iespēju apmeklētājiem vērot unikālo purva ainavu ar skaistiem ezeriņiem. Cenas tīrelis ir arī nozīmīga putnu ligzdošanas un migrācijas vieta.

Tīreļu iecirkņa teritorijā atrodas arī kādreizējās Pirmā pasaules kara laiku  pozīcijas, no kurām Ziemassvētku kauju laikā uzbrukumā devās latviešu strēlnieki. SIA „Rīgas meži” ar Latvijas Kara muzeja atbalstu rekonstruējusi daļu no šīm pozīcijām to sākotnējā izskatā.


Foto: I.Zihmanis

Cenas tīreļa ainiņas


Viena no rekonstruētajām latviešu strēlnieku zemnīcām