Par mežniecību

Drukāt
  • Katrīnas mežniecība

    Katrīnas mežniecība

    SIA "Rīgas meži" Katrīnas mežniecība atrodas tālāk no galvaspilsētas un no pārējām mežniecībām. Tā apsaimnieko apsaimnieko mūsu mežus Limbažu novadā. Katrīnas mežniecība ir vismazākā, taču augu un dzīvnieku sugu skaita ziņā visbagātākā no SIA "Rīgas meži" mežniecībām. Mežniecības platība ir apm. 4,32 tūkst. ha.

    Lasīt vairāk