Katrīnas mežniecība

Drukāt

SIA „Rīgas meži” Katrīnas mežniecība atrodas atstatus no pārējām - Limbažu novadā. Rīgas pilsētas īpašuma tiesības uz šejienes mežiem sakņojas 17. gadsimtā, kad tos Rīgai uzdāvināja Zviedrijas karalis Gustavs II Ādolfs kā kompensāciju par pilsētas zaudējumiem zviedru-poļu kara laikā.

Katrīnas mežniecība apsaimnieko Rīgai piederošos mežus Limbažu un Salacgrīvas novados. Tā ir vismazākā, taču augu un dzīvnieku sugu skaita ziņā visbagātākā no SIA Rīgas meži mežniecībām. Kopējā mežniecības platība ir 4320,0 ha.

Galvenās koku sugas Katrīnas mežniecībā ir bērzs (38,7 %), priede (21,6 %) un egle (21,1 %). Daudz ir arī ozolu un ošu audžu (gandrīz 2 %).

Daļu mežniecības teritorijas aizņem dabas liegums Dziļezers un Riebezers (36 ha) ar savdabīgiem platlapu meža biotopiem.


Foto: J.Vazdiķis


Bērzu jaunaudzeMednis riesta laikā

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Par mežniecību]. ID: [114]