Daugavas mežniecība

Drukāt

SIA „Rīgas meži” Daugavas mežniecības teritorija atrodas Ogres, Ikšķiles un Salaspils tuvumā, kā arī Daugavas pretējā krastā – Ķeguma novada teritorijā pretī Ogrei.

Mežniecība apsaimnieko Rīgas pilsētai piederošos mežus Ikšķiles, Ķeguma un Ogres novados, daļēji arī Salaspils un Ķekavas novados.

Kopējā mežniecības platība ir 8282,6 ha. Galvenās koku sugas - priede (78,2 %), egle (11,0 %) un bērzs (9,4 %).

Daļu mežniecības teritorijas aizņem dabas parks Ogres Zilie kalni (266 ha). Tas izveidots, lai aizsargātu savdabīgu ģeomorfoloģisku veidojumu – Ogres Kangaru kalnu osu grēdu, kur aug vairākas aizsargājamu augu sugas.

Daugavas mežniecības teritorijā atrodas SIA „Rīgas meži” kokaudzētava „Norupe”, kokzāģētava "Norupe" un briežu dārzs „Rīgas brieži”.


Foto: I.Zihmanis