Meža apsaimniekošanas plāns

Drukāt

23.11.2018

SIA “Rīgas meži” mežu apsaimniekošana notiek atbilstoši izstrādātiem un SIA “Rīgas meži” valdē apstiprinātiem meža apsaimniekošanas plāniem, atsevišķi katrai no 5 mežniecībām.

Mežu apsaimniekošanas plāni izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.67 “Noteikumi par meža apsaimniekošanas plānu” prasībām.

Pievienotie faili