Kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" vēsturiskie attīstības laikposmi

Drukāt
Kultūras un atpūtas parka

"Mežaparka" apkārtne kļuvusi par iecienītu rīdzinieku atpūtas vietu jau 18. gs. vidū. 1901. gadā Rīgas pilsētas vadība, sekojot tālaika Eiropā valdošajām modernajām tendencēm, nolemj šeit izveidot sabiedrisko parku pēc Vācijas un Anglijas paraugiem. To var uzskatīt par "Mežaparka" dzimšanas gadu.

1949. g. Mežaparka dzīvojamā apkaimē tiek atklāts kultūras un atpūtas parks "Mežaparks", kas ir viens no Rīgas pilsētas vides objektiem. Parka veidošanas un pastāvēšanas gaitā ticis apzināti saglabāts viens no nedaudzajiem kompaktajiem meža masīviem, kas atrodas Rīgas teritorijā.

2009. g. kultūras un atpūtas parku "Mežaparks" sāk apsaimniekot SIA "Rīgas meži"."Mežaparka" galvenie attīstības laikposmi

 

13.-19. gs.

Ap 1225. g. Rīgas pilsētas īpašumā nonāk pirmās meža teritorijas, tai skaitā pašreizējais "Mežaparks"

1621. g. Zviedrijas karalis Gustavs II Ādolfs, aplencot Rīgu, ierīko tagadējā parka ziemeļdaļā sava karaspēka nometni. Kopš tā laika šo vietu iesauc par Ķeizarmežu (Kaiserwald)

18. gs. Ķeizarmeža apkārtne sāk veidoties par iecienītu rīdzinieku atpūtas vietu. Šeit dzīvo arī zemnieki, kuri piegādā Rīgai pārtiku

 

1900.-1940. g.

1901. g. Rīgas pilsētas valde nolemj veidot Ķeizarmežā dārzpilsētu pēc Vācijas un Anglijas paraugiem, paredzot izveidot sabiedrisku atpūtas parku un daļu no tā apbūvēt ar vasarnīcām. To var uzskatīt par "Mežaparka" dzimšanas gadu

1901. g. Rīgas pilsētas dārzu pārvaldes vadītājs un ainavu arhitekts G. Kufalts izstrādā pirmo Ķeizarmeža parka un savrupmāju ciemata projektu, kas kļūst par viņa apjomīgāko projektu Rīgā

1904. g. Ķeizarmežu oficiāli pievieno Rīgas pilsētas teritorijai

1912. g. tiek nodibināts Rīgas Zooloģiskais dārzs – pirmais zooloģiskais dārzs Ziemeļeiropā

1923. g. Mežaparks iegūst savu pašreizējo oficiālo nosaukumu

1920.-1940. g. tiek izveidotas pašreizējās zaļās zonas un blakus tagadējā "Mežaparka" teritorijai uzbūvēta lielākā daļa Mežaparka rajona savrupmāju

 

1940.-1991. g.

1949. g. tiek oficiāli atklāts kultūras un atpūtas parks "Mežaparks", ko apsaimnieko PSRS Kultūras ministrija

1955. g. uzbūvē "Mežaparka" Lielo estrādi

Kopš 1955. g. Lielajā estrādē reizi piecos gados norisinās Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki

1957. g. Lielās estrādes telpās izveido Latvijas PSR Tautas saimniecības sasniegumu izstādi

1950.-1965. g. "Mežaparkā" uzbūvē virkni kultūras un sporta objektu – izstāžu paviljonus, kinoteātri, bērnu dzelzceļu, izpletņlēcēju torni, panorāmas ratu, ziemas sporta paviljonu, slidotavu, slēpošanas bāzi un sporta spēļu laukumus. Lielākā daļa šo objektu līdz mūsdienām nav saglabājusies

1983. g. "Mežaparka" apsaimniekošanu no Latvijas PSR Kultūras ministrijas pārņem Rīgas pilsētas Kultūras pārvalde

1988. g. "Mežaparka" Lielajā estrādē notiek tautas manifestācija "Par tiesisku valsti Latvijā", kas kļūst par nozīmīgu soli ceļā uz Latvijas neatkarības atjaunošanu

1990. g. norisinās Lielās estrādes rekonstrukcija

 

1991.-2009. g.

1993. g. Romas pāvests Jānis Pāvils II notur Svēto misi Lielajā estrādē

1994. g. parka apsaimniekošanai tiek dibināts Rīgas pilsētas domes uzņēmums – akciju sabiedrība "Mežaparks"

2006. g. uzņēmums tiek reorganizēts par Rīgas pašvaldības aģentūru (RPA) "Mežaparks"

2008. g. tiek veikti Lielās estrādes atjaunošanas darbi

2008. g. ierīko Bērnu rotaļu pilsētiņu

2009. g. RPA "Mežaparks" tiek likvidēta, un parka apsaimniekošanu pārņem SIA "Rīgas meži", šim mērķim izveidojot daļu "Mežaparks"

 

Pēc 2009. g.

2010. g. tiek izveidots piedzīvojumu parks "Mežakaķis"

2010. g. "Mežaparkā" tiek atklāts ziemas atpūtas komplekss "Rīgas Sniega parks"

2011. g. tiek atklāta Rīgas BMX trase "Mežaparks"

2011. g. pabeigta "Mežaparka" bioloģiskās daudzveidības izpēte

2012. g. Lielajā estrādē atklāj Latvijas meža un kokrūpniecības izstādi "Iepazīsties – koks!"

2013. g. "Mežaparkā" notiekošos XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV deju svētkus apmeklē Vācijas prezidents Joahims Gauks (Joachim Gauck)

2013. g. "Mežaparku" apmeklē ANO ģenerālsekretārs Bans Kimuns (Ban Ki-moon)

2013. g. tiek apstiprināts kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" lokālplānojums, kas kļūst par pamatu parka tālākai attīstībai un labiekārtošanai