Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” publisko pasākumu saskaņošanas kārtība

Drukāt
 • Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” publisko pasākumu saskaņošanas kārtība

  1.      Publiska pasākuma organizēšanai kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” (turpmāk – „Mežaparks”) teritorijā ir nepieciešami šādi dokumenti:

  1.1.   publiska pasākuma rīkošanas atļauja, ko izsniedz Rīgas dome (informācija:  https://www.eriga.lv/ServiceCards/Default.aspx?cardExternalId=RD000323AJ0012 );

  1.2.   publiska pasākuma rīkošanas saskaņojums, ko izsniedz „Mežaparka” apsaimniekotājs SIA „Rīgas meži”.

  2.      Lai saņemtu publiska pasākuma rīkošanas saskaņojumu no SIA „Rīgas meži”, ne vēlāk kā 30 darba dienas pirms plānotā pasākuma norises datuma jāiesniedz rakstisks iesniegums SIA „Rīgas meži” birojā (adrese – Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034, darba laiks – pirmdienās-piektdienās plkst. 08:30-15:30).

  3.      Iesniegumā jānorāda:

  3.1.   pasākuma organizatora rekvizīti un kontaktinformācija;

  3.2.   pasākuma nosaukums, datums un precīza norises vieta „Mežaparka” teritorijā;

  3.3.   detalizēts pasākuma apraksts;

  3.4.   pasākumam vajadzīgo iekārtu montāžas/demontāžas laiks;

  3.5.   paredzamais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits.

  4.      Iesniegums tiek izskatīts un atbilde tiek sniegta 10 darba dienu laikā.

  5.      Pēc pozitīvas atbildes saņemšanas:

  5.1.   pasākuma organizatoram tiek elektroniski nosūtīta pasākuma teritorijas nomas maksas tāme atbilstoši SIA „Rīgas meži” cenrādim;

  5.2.   pasākuma organizatora pārstāvim, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku, jāierodas SIA „Rīgas meži” daļā „Mežaparks” (kontakti: Elga Zēģele, tālr. 67105299, e-pasts elga.zegele@riga.lv; Aigars Pencis, e-pasts: aigars.pencis@riga.lv), lai detalizēti pārrunātu pasākuma organizēšanas jautājumus (teritorijas uzkopšana, tualešu izvietošana, elektroenerģijas pieslēgumi, autotransporta kustība parka teritorijā u.t.t.).

  6.      Pēc vienošanās panākšanas un papildus dokumentācijas iesniegšanas (ja tāda nepieciešama) 10 darba dienu laikā tiek sagatavots līgums.

  7.      Publiskā pasākuma norises vieta un laiks tiek apstiprināts tikai pēc abpusējas līguma parakstīšanas.

  8.      Pasākuma organizatoram ir tiesības publiski izplatīt informāciju par pasākumu tikai pēc tam, kad apstiprināta pasākuma norises vieta un laiks.

  9.     Ja pasākuma organizēšanas un norises laikā „Mežaparka” teritorijā paredzēta autotransporta kustība, pasākuma organizatoram ir jāiepazīstas ar mehānisko transportlīdzekļu kustības ierobežojumiem „Mežaparkā” un iebraukšanas atļauju izsniegšanas nosacījumiem (RD saistošo noteikumu Nr. 115 „Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” daļas, ko aizņem mežaparks, apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 24.-38. punkts, /lv/mezaparks/mezaparka_apsaimniekosanas_un_aizsardzibas_saistosie_noteikumi/). Mehānisko transportlīdzekļu kustībai un stāvēšanai „Mežaparka” teritorijā vajadzīga SIA „Rīgas meži” izsniegta atļauja.