Latvijas Pašvaldību savienības sēde Mežaparkā

Drukāt
Latvijas Pašvaldību savienības sēde Mežaparkā

30.03.2012

28.martā Mežaparka Lielajā estrādē notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) domes sēde, kurā vienbalsīgi tika pieņemta rezolūcija "Par pirmsskolas izglītības iestādēm".

Foto: I.Zihmanis

Lai apspriestu jautājumu par bērnudārzu pieejamību, LPS domes sēdē piedalījās Demogrāfijas lietu padomes izveidotās darba grupas vadītāja, Ministru prezidenta padomniece integrācijas jautājumos Sarmīte Ēlerte, kura prezentēja iepriekšminētās darba grupas redzējumu, kā risināt bērnudārzu pieejamības problēmu.  

Šobrīd 19 no 119 pašvaldībām rindā uz bērnudārzu katrā pašvaldībā stāv vairāk nekā 60 bērnu. Darba grupas nostāja ir risināt ar MK noteikumiem šo problēmu visā valstī vienādi, taču efektīvāk būtu katra gadījumam piemeklēt individuālu risinājumu, jo situācija katrā pašvaldībā ir atšķirīga.
 Tāpēc pieņemtajā rezolūcijā ir teiks, ka „problēmas ar bērnudārziem ir vēsturiski radušās kļūdainas valsts politikas rezultātā, kad valsts atteicās no pienākuma maksāt algas bērnudārzu pedagogiem, un problēmu risinājums daudzās pašvaldībās ir aizkavēts valstij aizliedzot aizņemties jaunu bērnudārzu celtniecībai.” Pašvaldībām ir tiesības izvēlēties savu autonomo funkciju nodrošināšanai piemērotāko risinājumu. Privātie bērnudārzi ir viena no iespējām panākt efektīvāku pakalpojumu sniegšanu, īpaši gadījumos, kad pašvaldības bērnudārzos nepietiek vietas.
LPS dome rezolūcijā atbalsta: Valdības apņemšanos atjaunot atalgojuma nodrošinājumu pirmsskolas iestāžu pedagogiem; vietu nodrošinājumu bērnudārzos visiem bērniem no 1,5 gadu vecuma, ja vecāki to vēlas; un katras pašvaldības tiesības patstāvīgi izvēlēties risinājuma formu, pieņemot pašvaldības saistošos noteikumos, kas ievēro vietējās īpatnības un resursus.
Ar šo rezolūciju LPS dome aicina Ministru kabinetu un Saeimu: palīdzēt pašvaldībām ar finansēm, taču neregulēt pašvaldības autonomajā kompetencē esošus jautājumus ar Ministru kabineta noteikumiem; atļaut ES fondu izmantošanu un aizņemšanos Valsts kasē vai kredītiestādēs pašvaldību bērnudārzu celtniecībai; palielināt maksimāli pieļaujamo bērnu skaitu bērnudārza grupiņā; no 2013.gada 1.janvāra atjaunot “māmiņu algas” pilnā apmērā, atceļot arī “māmiņu algu” griestus; garantēt, ka vienam no vecākiem darbavieta tiek saglabāta līdz brīdim, kad bērns sasniedzis divu gadu vecumu; izskaust pārmērīgas birokrātiskās prasības no valsts institūciju puses attiecībā uz bērnu dārzu darbību.
 
Ja līdz 2012.gada 18.maijam, kad notiek LPS 23.kongress, situācija nebūs atrisināta, tad šo problēmu iekļaus kongresa darba kārtībā. Šobrīd rezolūcija tiek iesniegta MK izveidotajā Demogrāfisko lietu padomē, Ministru kabinetā un Saeimā.
 
Vēl domes sēdē Zemkopības ministrijas pārstāvji informēja par atbalstu enerģētiskās koksnes loģistikas sistēmas izveidošanai, un par pamatpakalpojumiem iedzīvotājiem un infrastruktūrai. Zemkopības ministre Laimdota Straujuma īsi informēja par ZM aktuālākajiem jautājumiem, kas skar arī pašvaldības.

Informācija: Latvijas Pašvaldību savienība