SIA „Rīgas meži” informē, kāpēc „Mežaparkā” nenotiks festivāls „Pestivals”

Drukāt

12.07.2013

Atbildot uz pēdējās nedēļas laikā saņemtajiem zvaniem un vēstulēm, kādu iemeslu dēļ kultūras un atpūtas parkā „Mežaparks” tika atcelts 12. un 13. jūlijā plānotais populārās mūzikas un kultūras festivāls „Pestivals”, SIA „Rīgas meži” informē:

 

Ar festivāla „Pestivals” organizatoriem – SIA „Ideju parks” - SIA „Rīgas meži” sadarbojās jau 2012.gadā, kad „Mežaparkā” šis populārās mūzikas un kultūras festivāls notika pirmo reizi. Jau toreiz, organizējot pasākumu, SIA „Ideju parks” pieļāva būtiskas organizatoriskas kļūdas (netika laicīgi veikta samaksa par apsardzes firmas pakalpojumiem, kā rezultātā apsardzes darbinieki neieradās savlaicīgi, kā arī ar lielu kavējumu tika veikta samaksa par pasākumam iznomāto Lielās estrādes teritoriju), kuru dēļ starp festivāla rīkotājiem un SIA „Rīgas meži” radās nopietnas domstarpības.
 
Ņemot vērā to, ka 2012.gadā „Pestivals” tika organizēts pirmo reizi (un līdz ar to festivāla rīkotājiem bija grūti paredzēt visas iespējamās problēmas), kā arī vēloties atbalstīt SIA „Ideju parks” vēlmi bagātināt Latvijas mūzikas un kultūras dzīvi ar spilgtu notikumu, SIA „Rīgas meži” vienojās ar pasākuma rīkotājiem par radušos problēmu atrisināšanu, un plānotais festivāls „Mežaparkā” notika.
 
Neskatoties uz salīdzinoši zemo pirmā pasākuma apmeklētību, 2012. gada decembrī SIA „Ideju parks” nāca ar iniciatīvu otro reizi organizēt „Mežaparkā” festivālu „Pestivals”. Ņemot vērā pasākumu rīkotāju apņēmību novērst visas pagājušā gada kļūdas un nepilnības, kādas var rasties, pirmo reizi organizējot liela mēroga pasākumu, SIA „Rīgas meži” piekrita vēlreiz iznomāt Lielās estrādes teritoriju festivāla norisei. Līgums ar SIA „Ideju parks” tika noslēgts 2012. gada 5. decembrī, vairāk nekā pusgadu pirms plānotā pasākuma norises datuma, dodot festivāla rīkotājiem iespēju kvalitatīvi sagatavoties 2013. gada pasākumam.
 
Taču dažus mēnešus pēc nomas līguma noslēgšanas SIA „Rīgas meži” konstatēja, ka pagājušā gada situācija atkārtojas un SIA „Ideju parks” turpina iesākto praksi nepildīt saistības. Nomas maksājumi noteiktajos termiņos netika veikti. Festivāla rīkotājus sazvanīt bija grūti, un izsmeļošu informāciju par to, kāpēc maksājumi tiek kavēti, SIA „Rīgas meži” nesaņēma. Tāpat arī netika uzrādīti apstiprinoši dokumenti par pasākuma apdrošināšanu, kā arī tehnisko, medicīnisko u.c. apkalpošanu, kā to paredz noslēgtais līgums.
 
2013.gada 1. jūlijā SIA „Rīgas Meži” saņēma iesniegumu, kurā SIA „Ideju parks” raksta: „Sakarā ar finansējuma trūkumu atceļam Mežaparka Lielās estrādes teritorijas rezervāciju 11. – 14. jūlijā un vēlamies pārtraukt savstarpējo līgumu par šīs teritorijas nomu. Informāciju par pasākuma atcelšanu izplatīsim šīs nedēļas laikā paši, aicinām ievērot konfidencialitāti attiecībā uz pasākuma atcelšanu un apstākļiem. Ņemot vērā veiksmīgo sadarbību agrāk, aicinām nepiemērot soda sankcijas, tā kā to segšanai līdzekļu nav, kā arī neesam radījuši jums izmaksas līdz šim brīdim vai tās bijušas nelielas. Drīzumā būsim nolēmuši par nākamā gada festivāla iespējamo norisi, un sazināsimies par teritorijas nomu, ja festivāls tiks organizēts. Ceram uz veiksmīgu sadarbību turpmāk.”
 
Neskatoties uz to, ka SIA „Ideju parks” iesniegumā lūdz „ievērot konfidencialitāti attiecībā uz pasākuma atcelšanu un apstākļiem”, SIA „Rīgas meži” neuzskatīja par iespējamu neinformēt sabiedrību par faktu, ka SIA „Ideju parks” nomas attiecības uzteikusi, jo šādu ziņu noklusēšanu uzskata par prettiesisku patērētāju maldināšanu un „Mežaparka” kā pasākumu norises vietas prestiža neattaisnojamu graušanu. Vēl jo vairāk, neskatoties uz iesniegumā pausto norādi, ka „informāciju par pasākuma atcelšanu izplatīsim paši”, SIA „Ideju parks” līdz šim brīdim publiskajā telpā par pasākuma atcelšanu nav paziņojusi. Šobrīd festivāla mājas lapā (www.pestivals.lv) lasāms paziņojums par tā norises vietas un laika izmaiņām. Tādēļ SIA „Rīgas Meži” 2013. gada 4. jūlijā ievietoja savā mājas lapā informāciju par to, ka festivāls „Pestivals” kultūras un atpūtas parkā „Mežaparkā” 12.-13. jūlijā nenotiks.
Neraugoties uz citēto 2013.gada 1. jūlija iesniegumu, 2013.gada 5. jūlijā SIA „Ideju parks” vēršas pie Rīgas domes priekšsēdētaja Nila Ušakova ar iesniegumu, kurā raksta: „2013. gada 12.- 13. jūlijam Mežaparkā otro reizi paredzēts populārās mūzikas un kultūras festivāls „Pestivals”. Iesnieguma turpinājumā lasāms: „Šogad festivāls notiks divas dienas, piedāvās vēl plašāku programmu, iespaidīgākus mākslinieku vārdus – gan populārus ārzemju mūziķus, gan vietējos, turklāt padomājot gan par jaunāku, gan vecāku auditoriju. Jau izziņoto programmu iespējams papildināt ar vēl vienu vārdu, kas būs saistošs krievu auditorijai - Mumiy Troll (grupas uzstāšanās jau apstiprināta).”
Neskatoties uz to, ka pirms četrām dienām SIA „Rīgas Meži” jau nosūtīta atteikuma vēstule par Lielās estrādes teritorijas nomu, savā vēstulē Rīgas domes priekšsēdētājam „Pestivala” rīkotāji apgalvo, ka: „Šogad paredzēta arī telšu pilsētiņa Mežaparka Zaļajā teātrī, ar labierīcībām, un autostāvvietu Mežaparka teritorijā, kā arī kuģītis no Vecrīgas uz Mežaparku ar speciālu programmu ceļā, tāpat uz festivālu vedīs autobusi no citām lielākajām Latvijas pilsētām ar mūziķu uzstāšanos ceļā – par brīvu”, kaut gan līgums par Zaļā teātra izmantošanu netika noslēgts, jo netika pildīti pirmā līguma nosacījumi, ko vēstulē arī atzīst SIA Ideju parks”: „…. vadoties pēc esošā līguma ar SIA „Rīgas Meži”, organizators SIA „Ideju parks” kavē maksājumu par nomu, kā rezultātā iznomātājs jau brīdinājis par līguma laušanu un biļešu tirdzniecības pārtraukšanas pieprasīšanu.”
Vēstulē domes priekšsēdētājam SIA „Ideju parks” atzīst savas finansiālās problēmas un valdes loceklis Aivars Līpenītis ierosina: „Aicinu sniegt atbalstu festivāla „Pestivals” norisei Mežaparkā, organizatoru atbrīvojot no nomas maksas, kā arī nodrošinot nepieciešamo dienestu un organizāciju darbību, ko spējat nodrošināt. Tāpat aicinu apsvērt iespēju finansiāli atbalstīt festivālu, pilsētas viesiem un iedzīvotājiem piedāvājot grupas „Mumiy Troll” uzstāšanos festivālā, līdz ar to festivālu padarot vēl simpātiskāku arī krievvalodīgajai auditorijai un veicinot saliedētību. Izmaksas par šīs grupas uzstāšanos ir ap LVL 35 000.”
Iesniegums beidzas ar lūgumu: „Atbildi lūgums sniegt nekavējoties, ņemot vērā cik maz laika palicis līdz festivālam.”
SIA „Rīgas meži” ir kļuvis zināms, ka 25.06.2013. Craig David pārstāvis Peter Nash lūdzis pārtraukt Craig David vārda izmantošanu reklāmas paziņojumos, jo sadarbība par festivāla producentiem pārtraukta pirms 2 mēnešiem līguma saistību neizpildes dēļ. Gan festivāla mājas lapā, gan SIA „Biļešu serviss” (www.bilesuserviss.lv) mājas lapā līdz 10.jūlijam festivāla mākslinieku sarakstā kā dalībnieks bija norādīts Craig David.
Oficiālu paziņojumu par festivāla norises atcelšanu kultūras un atpūtas parkā „Mežaparks” SIA „Ideju parks” izplatīja tikai 8. jūlijā, vienlaikus solot mainīt tā norises vietu un laiku.
 
Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, SIA „Rīgas meži” informē, ka festivāla „Pestivals” „Mežaparkā” norises atcelšanas iemesli (vai tās būtu finansiālās vai citas grūtības), atrodas SIA „Ideju parks” kompetencē.
 
SIA „Rīgas meži” daļas „Mežaparks” vadītāja
Elga Zēģele