Motorinstrumentu lietošanas apmācības seminārs SIA "Rīgas meži" darbiniekiem, 2013. gada oktobris 13 attēlu

Foto: I.Zihmanis

Atpakaļ