Lepni zem Latvijas karoga "Mežaparkā", 2013. gada 16. un 17. novembris 28 attēli

Foto: I.Zihmanis

Atpakaļ