ANO ģenerālsekretāra Bana Kimuna vizīte "Mežaparkā", 2013. g. 15. novembris 13 attēlu

Foto: J.Vazdiķis

Atpakaļ