Biķernieku mežs pēc krājas kopšanas cirtes, 2013.g. oktobris 4 attēli

Foto: J.Vazdiķis

Atpakaļ