Bērzu alejas atjaunošanas priekšdarbi Raiņa kapos 9 attēli

Atpakaļ