Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss

Drukāt

08.12.2010

67. pants. Koku patvaļīga ciršana un bojāšana.

Par augošu koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no simt līdz tūkstoš latiem.

Par aizsargājamo koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu - uzliek naidas sodu fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt līdz tūkstoš latiem.

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Likumdošana]. ID: [124]