Telpu nomas sludinājums

Drukāt

SIA “Rīgas meži” paziņo, ka tā uzsāk iznomāšanas procedūru SIA “Rīgas meži” biroja telpu un stāvvietas nodrošinājumam un informē, ka tiek meklētas telpas biroja vajadzībām Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās Daugavas kreisā krasta teritorijā 800-1000 kv.m. platībā nomas lietošanai uz 3 gadiem ar iespēju pagarināt līguma darbības termiņu vēl uz 1 gadu. Plānotais nomas maksas apmērs – līdz 9.00 EUR/kv.m. mēnesī bez PVN, paredzot, ka nomas maksā tiek iekļautas apkures izmaksas. Iznomātajam objektam izvirzītās citas prasības noteiktas Tehniskajā specifikācijā, kas pieejama SIA “Rīgas meži” mājas lapā www.rigasmezi.lv sadaļā – Aktualitātes / Konkursi.

Lūdzam interesentus iesniegt piedāvājumus SIA “Rīgas meži” biroja telpu un stāvvietas nodrošinājumam, aizpildot pieteikuma un piedāvājuma formu, līdz 2017.gada 11.augustam plkst.10:00 SIA “Rīgas meži” birojā Ostas prospektā 11, Rīgā (darba dienās no 09:00 līdz 15:00) personīgi vai nosūtot pa pastu uz norādīto adresi.

Jautājumus saistībā ar pieteikumu iesniegšanu adresēt uz iepirkumi@rigasmezi.lv

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Konkursi]. ID: [49]