Telpu nomas sludinājums

Drukāt

20.07.2021

SIA “Rīgas meži” paziņo, ka tā uzsāk iznomāšanas procedūru SIA ”Rīgas meži” centrālā biroja, stāvvietas un noliktavas vajadzībām un informē, ka tiek meklētas telpas Rīgas pilsētas administratīvajās teritorijas robežās Daugavas kreisajā krastā: birojs 900-1100 kv.m. platībā, noliktava - garāža aptuveni 50-80 m2 platībā ar stāvvietu nomas lietošanai uz 3 gadiem ar iespēju pagarināt līguma darbības termiņu vēl uz 1 gadu. Plānotais nomas maksas apmērs līdz 8,70 EUR par 1  kv.m. mēnesī par biroja un palīgfunkciju telpām. Nomas procedūras norises kārtība un iznomājamajam objektam izvirzītās citas prasības noteiktas nomas procedūras nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā, kas pieejami SIA “Rīgas meži” mājas lapā www.rigasmezi.lv sadaļā – Aktualitātes / Konkursi.

Lūdzam interesentus iesniegt piedāvājumus SIA “Rīgas meži” centrālā biroja, stāvvietas un noliktavas vajadzībām, aizpildot pieteikuma un piedāvājuma formu, līdz 2021.gada 17.augustam plkst.10:00 SIA “Rīgas meži” birojā Jūrmalas gatvē 78d, Rīgā (darba dienās no 11:00 līdz 15:00) personīgi vai nosūtot pa pastu uz norādīto adresi vai nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz elektroniskā pasta adresi izsoles@rigasmezi.lv (tematā norādot – Piedāvājums nomas procedūrā SIA ”Rīgas meži” centrālā biroja, stāvvietas un noliktavas nodrošināšanai).

 

Kontaktpersona jautājumos saistībā ar pieteikumu iesniegšanu - Anda Auziņa, tel.29473719, e-pasts: anda.auzina@riga.lv.

Pievienotie faili

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Konkursi]. ID: [49]