Iznomāšanas procedūra SIA ”Rīgas meži” Tīreļu mežniecības biroja telpām

Drukāt

17.12.2020

SIA “Rīgas meži” paziņo, ka tā uzsāk iznomāšanas procedūru SIA ”Rīgas meži” Tīreļu mežniecības biroja telpu un noliktavas (garāžas ar autoparka remonta bāzi) un stāvvietu nodrošināšanai un informē, ka tiek meklētas telpas SIA ”Rīgas meži” Tīreļu mežniecības biroja telpu, noliktavas (garāžas ar autoparka remonta bāzi) ar stāvvietu vajadzībām Olaines novada administratīvās teritorijas robežās, vēlams Valsts autoceļu A5 un A8 krustojuma tuvumā: birojs 80-100 kv.m. platībā, noliktava - garāža aptuveni 250 m²-300 m² platībā nomas lietošanai uz 3 gadiem ar iespēju pagarināt līguma darbības termiņu vēl uz 1 gadu. Plānotais nomas maksas apmērs – birojam līdz 4.00 EUR/kv.m. mēnesī bez PVN, noliktavai (garāžai) - ne vairāk kā 2,00 EUR/ kv.m. bez PVN. Iznomātajam objektam izvirzītās citas prasības noteiktas Tehniskajā specifikācijā, kas pieejama SIA “Rīgas meži” mājas lapā www.rigasmezi.lv sadaļā – Aktualitātes / Konkursi.

Lūdzam interesentus iesniegt piedāvājumus SIA “Rīgas meži” biroja telpu un stāvvietas nodrošinājumam, aizpildot pieteikuma un piedāvājuma formu, līdz 2020.gada 25.janvārim plkst.10:00 SIA “Rīgas meži” birojā Jūrmalas gatvē 78d, Rīgā (darba dienās no 11:00 līdz 15:00) personīgi vai nosūtot pa pastu uz norādīto adresi vai nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz elektroniskā pasta adresi iepirkumi@rigasmezi.lv (tematā norādot – pieteikums Tīreļu mežniecības nomas procedūrai).

Jautājumus saistībā ar pieteikumu iesniegšanu adresēt uz iepirkumi@rigasmezi.lv.

Pievienotie faili

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Konkursi]. ID: [49]