Telpu nomas sludinājums

Drukāt

06.09.2018

SIA “Rīgas meži” paziņo, ka tā uzsāk iznomāšanas procedūru SIA “Rīgas meži” biroja telpu, noliktavas un stāvvietas nodrošinājumam un informē, ka tiek meklētas telpas biroja vajadzībām 60-70 kv.m. platībā un noliktavas vajadzībām vismaz 16 -20 kv.m. platībā Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās Daugavas labā krasta teritorijā nomas lietošanai uz 1 gadu ar iespēju pagarināt līguma darbības termiņu vēl uz 1 gadu. Plānotais nomas maksas apmērs par biroja un noliktavas telpām – līdz 5.00 EUR/kv.m. mēnesī bez PVN. Iznomātajam objektam izvirzītās citas prasības noteiktas Tehniskajā specifikācijā, kas pieejama SIA “Rīgas meži” mājas lapā www.rigasmezi.lv sadaļā – Aktualitātes / Konkursi.

Lūdzam interesentus iesniegt piedāvājumus SIA “Rīgas meži” biroja telpu un stāvvietas nodrošinājumam, aizpildot pieteikuma un piedāvājuma formu, līdz 2018.gada 04.oktobrim plkst.10:00 SIA “Rīgas meži” birojā Jūrmalas gatvē 78D, Rīgā (darba dienās no 09:00 līdz 15:00) personīgi vai nosūtot pa pastu uz norādīto adresi.

Jautājumus saistībā ar pieteikumu iesniegšanu adresēt uz iepirkumi@rigasmezi.lv.

Pievienotie faili

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Konkursi]. ID: [49]