Nelikumīga meža zemes transformācija

Drukāt

01.06.2011

30. maijā, apsekojot SIA "Rīgas meži" Tīreļu mežniecību, meža zemēs tika konstatēta patvaļīga zemes transformācija.

Foto: "Rīgas meži"

Vainīgais tiks saukts pie atbildības par patvaļīgu meža zemes transformāciju. Tas viņu neatbrīvos no tā, ka būs jāatlīdzina gan dabai un videi nodarītais kaitējums, gan arī zaudējumi par nocirstajiem kokiem.