Seminārs jaunaudžu kopšanā Olaines-Tīreļu mežniecībā

Drukāt
Seminārs jaunaudžu kopšanā Olaines-Tīreļu mežniecībā

21.03.2012

20. martā sadarbībā ar Latvijas mežzinātnes institūtu "Silava" Olaines-Tīreļu mežniecībā noticis jaunaudžu kopšanas seminārs, kurā piedalījās Olaines-Tīreļu, Katrīnas un Rīgas mežniecību darbinieki un viesi.

Foto: J.Vazdiķis

Fotogalerija: Jaunaudžu kopšanas seminārs Olaines-Tīreļu mežniecībā

Mežzinātņu doktors P. Zālītis stāstīja par jaunaudžu kopšanas ciršu vēsturi un bioloģisko nepieciešamību. Zinātnieks V. Lazdāns aprakstīja jaunaudžu kopšanas metodiku, ko viņa darba grupa izstrādājusi sadarbībā ar LVM, izvērtējot darba ražību, izmaksas uz vienu hektāru un citus faktorus.

V.Lazdāna grupa kopā ar Olaines-Tīreļu mežniecības darbiniekiem bija sagatavojuši 10 parauglaukumus jaunaudžu kopšanai. Pēc to izkopšanas, ko hronometrāžas pavadībā veica mežniecību darbinieki, notika paveiktā analizēšana. V.Lazdāna darba grupa apkopoja iegūtos rezultātus, pavēstīja tos klātesošajiem un uzklausīja jautājumus. Atlikusī semināra daļa tika veltīta Olaines-Tīreļu mežniecībā kalstošo egļu problēmai, par kuru stāstīja mežzinātņu doktors P. Zālītis.

Nākamais seminārs par jaunaudžu kopšanas jautājumiem notiek 4.aprīlī Juglas-Garkalnes mežniecībā.