Apsekos SIA „Rīgas meži” apsaimniekotajos mežos atjaunotās meliorācijas sistēmas

Drukāt
Apsekos SIA „Rīgas meži” apsaimniekotajos mežos atjaunotās meliorācijas sistēmas

11.09.2017

Trešdien, 13.septembrī, SIA “Rīgas meži” (Sabiedrības) vadība un speciālisti apsekos divu gadu laikā Sabiedrības apsaimniekotajās teritorijās veikto meža meliorācijas sistēmu atjaunošanas darbus. Atjaunoti grāvji 92 km garumā, un tie ir apmēram 11% no grāvju kopgaruma, kuriem nepieciešama renovācija.

Meža meliorācijas sistēmu atjaunošana tiek veikta, iztīrot esošos grāvjus, lai uzlabotu meliorētās meža zemes ūdens režīmu un nodrošinātu tā optimālu darbību. Viena metra iztīrīšanai no grāvja nepieciešams izrakt no viena līdz pat pieciem kubikmetriem grunts. Atsevišķos meža masīvos grunts sastāva dēļ ekskavatora rakšanas darbi ir jāatkārto, kā arī jānovērš jaunu bebru dambju veidošana tikko atjaunotās grāvju sistēmās.

Blakus grāvim tiek izveidota atbērtne, kas var pildīt arī meža ceļa funkciju mežsaimniecisko un mežizstrādes darbu veikšanai. Tādējādi tiek nodrošināta labāka piekļuve meža resursiem un pieaug to vērtība.

Tīrīšanas darbi šobrīd tiek veikti Tīreļu mežniecības Tīreļu iecirknī, bet iepriekš tie veikti arī Daugavas mežniecībā un Gaujas mežniecībā.

Liela daļa SIA „Rīgas meži” apsaimniekoto mežu meliorācijas sistēmu bija nokalpojušas, tādēļ pirms diviem gadiem uzsākta to atjaunošana. Pēc meža inventarizācijas datiem SIA "Rīgas meži" apsaimniekošanā ir 1156.7 km meliorācijas grāvju, no kuriem renovācijas darbi bija nepieciešami 808 km grāvju.

Meliorācijas grāvju gultnes tīrīšanas darbus veic kāpurķēžu ekskavators (Modelis JCB Js200LCT4).

Funkcionējošas meliorācijas sistēmas ļauj pilnvērtīgāk izmantot augsnes auglības potenciālu. Koksnes gada pieaugums meliorētās platībās var būt pat vairākas reizes lielāks salīdzinoši ar nenosusinātām platībām.

SIA „Rīgas meži” apsaimniekotajos mežos nav plānots izbūvēt jaunas meliorācijas sistēmas, grāvji tiek tīrīti vienīgi esošo sistēmu robežās, lai saglabātu dabiskos meža biotopus.

Tikšanās plānota trešdien, 13.septembrī, plkst. 12:00 darbu norises vietā Tīreļu mežniecības Tīreļu iecirknī, nogriežoties Liepājas šosejas (A9) 12.kilometrā kreisajā pusē pie norādes “Rubeņi 3” (Karte pielikumā).