Turpinās kopšanas un izlases cirtes darbus Biķernieku mežā

Drukāt
Turpinās kopšanas un izlases cirtes darbus Biķernieku mežā

09.08.2017

SIA „Rīgas meži”, tuvāko divu nedēļu laikā atsāks meža kopšanas cirti Biķernieku mežā starp Lielvārdes, Biķernieku un Stigu ielām.

Kopšanas laikā tiks izzāģēti kaltušie, slimību invadētie un augšanā atpalikušie koki, kā arī tiks samazināta audzes biezība līdz MK noteikumos atļautajam, tādējādi palielinot augšanas telpu un uzlabojot vidi paliekošajiem kokiem. Vietās, kur notiks meža kopšanas darbi, tiks izkopts arī pamežs. 

 

Izzāģētos kokus un pārējos ciršanas atlikumus (krūmus, zarus) paredzēts savākt un aizvest prom. Šim nolūkam tiek sagatavota vieta, kur tos novietot.

 

Kā arī, lai izvairītos no šo darbu rezultātā iespējamajiem esošā ceļa vai taku bojājumiem (iebrauktas risas un dubļi, nogrimusi tehnika), tiek sagatavots ceļa posms ar nestspēju, kas atbilst ciršanas atlikumu izvešanai paredzētās tehnikas gabarītiem un kustības intensitātei. Ceļš turpmāk tiks izmantots tikai meža apsaimniekošanas vajadzībām.

 

Pēc minēto ceļa uzlabošanas darbu beigām tuvāko divu nedēļu laikā šī vieta tiks sakopta un sakārtota. Tikmēr uzsāksies arī meža kopšanas darbi.

Biķernieku meža kopšana notiek saskaņā ar Valsts meža dienesta izdoto ciršanas apliecinājumu un atbilstoši ilgtspējīgas mežsaimniecības prasībām. Biķernieku meža kopšanas darbi tika uzsākti pirms četriem gadiem. Jau izkoptajās meža teritorijās gar pastaigu celiņiem tiek veikta ikgadēja pameža kopšana.

Biķernieku mežs tiek aktīvi izmantots apkaimes iedzīvotāju rekreācijai un sporta aktivitātēm. CSDD Biķernieku trase sadarbībā ar SIA “Rīgas meži” trases apkārtnē esošajā meža daļā šogad aprīlī ir izveidojusi un nomarķējusi treniņu taku skrējējiem, bet jūnijā tika atklāta arī velotrase, piedāvājot aktīvās atpūtas cienītājiem braukt ar velosipēdu pa speciāli nomarķētu 2.8 kilometru garu meža trasi.