Uzsāk jauna meža stādīšanas sezonu Rīgas mežos.

Drukāt
Uzsāk jauna meža stādīšanas sezonu Rīgas mežos.

04.04.2017

SIA „Rīgas meži” uzsākuši jauna meža stādīšanu, kopumā šogad pavasarī apņemoties atjaunot mežu 450 hektāru plātībā.

Pavisam šogad pavasara sezonā atjaunojamās meža platībās plānots iestādīt un iesēt 1.346 miljonu priežu, egļu, bērzu un melnalkšņu stādu, kas ir līdz šim lielākā SIA “Rīgas meži” gadā atjaunojamā platība un iestādāmo kociņu skaits.

Gaujas mežniecības Garkalnes iecirknī tiks iestādīti 32.9 hektāri, bet Juglas iecirknī 99.1 hektāri jauna meža, Daugavas mežniecībā iestādīs jaunu mežu 89.3 hektāru platībā, Tīreļu mežniecības Tīreļu iecirknī atjaunos 48.8 hektārus, Olaines iecirknī 138 hektārus, bet Katrīnas mežniecībā - 42 hektārus meža.

Visvairāk – 934,4 tūkstoši jeb 69.4% – Rīgas pašvaldībai piederošajos mežos tiks stādīti priežu ietvarstādi, 252,4 tūkstoši jeb 18,7% egļu ietvarstādu un kailsakņu, 74,9 tūkstoši jeb 5,61% bērzu un 84.4 tūkstoši jeb 6,3% melnalkšņu stādu.

Meža atjaunošana pamatā notiek pavasarī – aprīlī un maijā, taču, atkarībā no laika apstākļiem, sausajos meža augšanas tipos jaunu mežu var stādīt arī rudenī – no augusta beigām līdz oktobra vidum. Vasaras beigās un rudenī atjaunojamās meža platības tiks plānotas atkarībā no pavasara stādīšanas rezultātiem.

SIA „Rīgas meži” Norupes kokaudzētavā ik gadu izaudzē līdz pat trim miljoniem stādu.  Priežu un egļu stādi “Norupes” kokaudzētavā ir arī nopērkami: to apjoms meža atjaunošanai ir pietiekams gan SIA “Rīgas meži” vajadzībām, gan pārdošanai privātajiem mežu īpašniekiem. Bet, ja meža atjaunošanai nepieciešami bērza vai melnalkšņa stādi, ar kokaudzētavu var noslēgt līgumu par stādāmā materiāla izaudzēšanu.