Turpina veidot Brīvības bulvāra liepu alejas un Brīvības pieminekļa laukuma liepu ansambli. Iekārtos atpūtas vietas

Drukāt
Turpina veidot Brīvības bulvāra liepu alejas un Brīvības pieminekļa laukuma liepu ansambli. Iekārtos atpūtas vietas

21.03.2017

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas meži” Dārzu un parku daļas arboristi uzsākuši ikgadējos Brīvības bulvāra liepu alejas kopšanas darbus ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Raiņa bulvārim.

Lai šo vēsturisko, Rīgas pilsētas centrālo aleju saglabātu nākamajām paaudzēm, tā ir regulāri jākopj. Alejā esošie koki (Tilia europaea) tiek veidoti kā četras atsevišķas rindas, formējot vainagu augsta dzīvžoga veidā. Arī turpmāk, lai nodrošinātu ieceres rezultātu, koku cirpšana tiks veikta regulāri.

Ik gadu trupes dēļ nākas izņemt dažas liepas, tādēļ vasarā notiek bojāto un tukšo koku vietu aizstādīšana ar dižstādiem, saglabājot kopējo alejas ansambli. Sakoptā aleja atsedz skatu uz Brīvības pieminekli no Brīvības un Elizabetes ielu krustojuma.

Prognozējamais darbu veikšanas laiks ir divas nedēļas.

Pēc minēto darbu paveikšanas “Rīgas meži” arboristi uzsāks liepu vainagu kopšanas darbus laukumā ap Brīvības pieminekli. Šeit plānota koku vainagu cirpšana ar polardēšanas metodi.

Polardēšana ir viens no kokam nekaitīgajiem mākslīga vainaga veidošanas paņēmieniem. Ar regulāru zaru apgriešanu vienā un tajā pašā vietā, liepām veidojas bumbai līdzīgi zara paresninājumi, kas arī bezlapu periodā izskatās dekoratīvi. Griešanas laikā tiek ievērota liela rūpība un precizitāte.

Pabeidzot alejas labiekārtošanu, alejas apsaimniekotājs “Rīgas meži” veiks 13 jaunu soliņu un atkritumu urnu uzstādīšanu iepriekšējās vietās un papildu izbūvētajās “kabatās”. Pagājušajā gadā Brīvības bulvāra alejā RD Satiksmes departaments veica nolietotā asfaltbetona celiņu seguma nomaiņu ar jaunu bruģa klājumu un norobežojošās sētiņas nomaiņu, rekonstruējot esošās un izbūvējot jaunas atpūtas vietas.