Izzāģē nokaltušos kokus un zarus Mārupītes krasta apstādījumos Bieriņu apkaimē

Drukāt

14.02.2017

SIA „Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” Pārdaugavas iecirkņa speciālisti uzsākuši Mārupītes krasta koku audžu sakopšanu, izzāģējot nokaltušos un bīstami aizlūzušos kokus un zarus.

Mārupītes krasts ir Rīgas Bieriņu apkaimes un Mārupes iedzīvotāju iecienīta pastaigu un atpūtas vieta, tur rotaļājas arī bērni un pusaudži, tādēļ jānovērš bīstami aizlūzušu vai nokaltušu koku apdraudējums zaļās zonas apmeklētājiem.

Mārupītes krasta koku audzes kopšana notiek saskaņā ar Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības izsniegtu ciršanas  apliecinājumu. Audzei nav īpaši aizsargājamas teritorijas vai mikrolieguma statusa, teritorija tiek apsaimniekota kā apstādījumi pilsētas teritorijā.