Turpinās kopšanas un izlases cirtes darbi Biķernieku mežā.

Drukāt
Turpinās kopšanas un izlases cirtes darbi Biķernieku mežā.

23.01.2017

SIA „Rīgas meži”, turpinot Biķernieku meža kopšanas darbus, uzsākusi meža kopšanas cirti mežā starp Lielvārdes, Biķernieku un Stigu ielām.

Koku ciršana tiek plānota tikai vietās, kur saskaņā ar MK noteikumiem “Noteikumi par koku ciršanu mežā” to pieļauj audzes biezība. Kopšanas laikā tiks izzāģēti kaltušie, slimību invadētie un augšanā atpalikušie koki, kā arī tiks samazināta audzes biezība līdz MK noteikumos atļautajam, tādējādi palielinot augšanas telpu un uzlabojot vidi paliekošajiem kokiem.

Atsevišķās vietās mežaudzēs tiks veidoti atvērumi, lai veicinātu meža atjaunošanos. Tāpat ir plānots pilnībā nozāģēt pāraugušās papeles abās Ieriķu ielas pusēs pie sabiedriskā transporta pieturvietas “Stacionārs “Biķernieki””.

Vietās, kur notiks meža kopšanas darbi, tiks izkopts arī pamežs. Darbi notiks divos periodos – ziemas periodā līdz putnu ligzdošanai pavasarī, un atsākti vasaras otrajā pusē.

Paralēli tam SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” arboristi gar Stigu un Biķernieku ielas malām veic satiksmei un gājējiem bīstamo koku un to zaru apzāģēšanu.

Biķernieku meža kopšana notiek saskaņā ar Valsts meža dienesta izdoto ciršanas apliecinājumu un atbilstoši ilgtspējīgas mežsaimniecības prasībām. Biķernieku meža kopšanas darbi tika uzsākti pirms četriem gadiem. Jau izkoptajās meža teritorijās gar pastaigu celiņiem tiek veikta ikgadēja pameža kopšana.