SIA "Rīgas meži" apsaimniekotajos mežos atjaunoti gandrīz 50 km meliorācijas grāvju

Drukāt
SIA

13.09.2016

Kopš pagājušā gada augusta SIA "Rīgas meži" apsaimniekotajās teritorijās veikta meža meliorācijas sistēmu atjaunošana 47,166 km garumā. Tie ir apmēram 6 % no renovējamo grāvju kopgaruma.Portāls www.riga.lv: Gada laikā SIA "Rīgas meži" apsaimniekotajos mežos atjaunoti gandrīz 50 km meliorācijas grāvju

Meža meliorācijas sistēmu atjaunošana tiek veikta, iztīrot esošos grāvjus, lai uzlabotu meliorētās meža zemes ūdens režīmu un nodrošinātu tā optimālu darbību.

Viena metra iztīrīšanai no grāvja nepieciešams izrakt no viena līdz pat pieciem kubikmetriem grunts. Atsevišķos meža masīvos grunts sastāva dēļ ekskavatora rakšanas darbi ir jāatkārto, un bez tam jānovērš jaunu bebru dambju veidošana tikko atjaunotās grāvju sistēmās. Blakus grāvim tiek izveidota atbērtne, kas var pildīt arī meža ceļa funkciju mežsaimniecisko un mežizstrādes darbu veikšanai. Tādējādi tiek nodrošināta labāka piekļuve meža resursiem un pieaug to vērtība.

Pērn tīrīšanas darbi tika veikti SIA "Rīgas meži" Tīreļu mežniecības Tīreļu iecirknī, bet šogad uzsākti arī uzņēmuma Daugavas mežniecībā un Gaujas mežniecībā. Tīreļu mežniecībā vēl nepieciešams iztīrīt ap 640 km aizsērējušu grāvju.

Liela daļa SIA "Rīgas meži" apsaimniekoto mežu meliorācijas sistēmu ir savu laiku nokalpojušas, tādēļ pērn augustā uzsākta to pilnīga atjaunošana. Saskaņā ar meža inventarizācijas datiem, uzņēmuma apsaimniekošanā ir 1156,7 km meliorācijas grāvju, no kuriem renovācijas darbi bija nepieciešami 808 km grāvju.

Funkcionējošas meliorācijas sistēmas ļauj pilnvērtīgāk izmantot augsnes auglības potenciālu. Salīdzinot ar nenosusinātām platībām, koksnes ikgadējais pieaugums meliorētos mežos var būt pat vairākas reizes lielāks.

SIA "Rīgas meži" apsaimniekotajos mežos nav plānots izbūvēt jaunas meliorācijas sistēmas. Grāvji tiek tīrīti vienīgi esošo sistēmu robežās, lai saglabātu dabiskos meža biotopus.

Informācija: www.riga.lv