Notikusi sanāksme par „Mežaparka” Lielās estrādes apsekošanas un monitoringa rezultātiem

Drukāt
Notikusi sanāksme par „Mežaparka” Lielās estrādes apsekošanas un monitoringa rezultātiem

16.10.2015

Šā gada 15. oktobrī „Mežaparkā” notika sanāksme par Lielās estrādes apsekošanas un monitoringa rezultātiem, kurā piedalījās Rīgas domes, Kultūras ministrijas un SIA „Rīgas meži” pārstāvji.

Pēc kultūras ministres D. Melbārdes teiktā, reālā situācija estrādē nav kritiska. Lielā estrāde ir droša, un tās koru tribīnēs pašlaik var atrasties 7400 dziedātāju.

Būvinženieris A. Ūdris estrādes apsaimniekotāja SIA "Rīgas meži" pasūtītajā ekspertīzē secinājis, ka estrādes tribīnēs vienlaikus var atrasties 7400 cilvēku, taču ar noteikumu, ka viņi ir informēti par nepieciešamo rīcību ārkārtas situācijās. Pēc A. Ūdra teiktā, pašlaik estrādes tribīnes ir tādas, ka nav iespējams noteikt, cik daudz cilvēku tajās atrodas. Tādēļ paredzēts, ka estrādē tiks izveidotas individuālas numurētas dalībnieku vietas, lai varētu precīzi noteikt, cik cilvēku atrodas estrādē.

Kultūras ministre D. Melbārde sacīja, ka sanāksmes galvenais uzdevums bija izprast pastāvošo situāciju Lielajā estrādē un gūt priekšstatu, ko iespējams izdarīt līdz 2018. gadam, lai nākamo Dziesmu un deju svētku laikā uz tribīnēm kopējās dziesmās varētu nostāties vismaz 13 000 dalībnieku.

Tiks veidota darba grupa, kurai būs jāmeklē risinājumi, kā pārveidot estrādes sānu malas un laukumu, lai dalībnieku skaitu padarītu lielāku. Darba grupā ietilps akustikas speciālisti, būvinženieri, kā arī SIA "Rīgas meži" un Dziesmu un deju svētku organizatoru pārstāvji. Darba grupas uzdevums būs meklēt risinājumu tam, cik platas un augstas varētu būt estrādes sānu malas, kā arī jāvērtē, kā tas ietekmēs estrādes akustiku. Darba grupai vajadzēs izstrādāt nepieciešamos rīcības modeļus un novērtēt, cik daudz līdzekļu tas prasīs.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks A. Ameriks atzīmēja, ka visos iepriekšējos svētkos, lai palielinātu dziedātāju skaitu, kā pagaidu risinājums tika izmantotas sānu malu tribīnes, kurās katrā pusē varēja izvietoties 800 dalībnieku. Uz nākamajiem svētkiem šīs sānu malu tribīnes varētu būt lielākas, un varētu tikt izmantots arī laukums tribīņu priekšā. Jārisina arī jautājums par skaņu vairogiem estrādes sānu malās, jo tie esot jātaisa no jauna. Tāpat, iespējams, jātaisa jauni soli.

A. Ameriks norādīja, ka Dziesmu un deju svētki 2018. gadā būs un tiks izdarīts viss, lai tie būtu droši. Viņš arī piebilda, ka pilnīgi jaunas estrādes būve izmaksātu 30 miljonus EUR.