SIA „Rīgas meži” atsāk meža meliorācijas sistēmu atjaunošanu

Drukāt
SIA „Rīgas meži” atsāk meža meliorācijas sistēmu atjaunošanu

25.08.2015

Liela daļa SIA „Rīgas meži” apsaimniekoto mežu meliorācijas sistēmu ir jau savu laiku nokalpojušas, tādēļ pieņemts lēmums tās pilnībā atjaunot. Šis darbs tiek veikts, iztīrot esošos grāvjus, lai uzlabotu meliorētās meža zemes ūdens režīmu un nodrošinātu optimālu meliorācijas sistēmu darbību.

Foto: J. Vazdiķis

Saskaņā ar meža inventarizācijas datiem SIA "Rīgas meži" apsaimniekošanā ir 1156,7 km meliorācijas grāvju. Pēc meliorācijas sistēmu apsekošanas, to stāvokļa novērtēšanas un bojājumu cēloņu noskaidrošanas konstatēts, ka steidzami renovācijas darbi nepieciešami 808 km grāvju jeb gandrīz 70 procentiem no meliorācijas sistēmas kopgaruma.

Meliorācijas grāvju gultnes tīrīšanas darbiem ir iegādāts kāpurķēžu ekskavators „JCB Js200LCT4”. Pašreiz grāvju tīrīšanas darbi uzsākti Tīreļu mežniecības Tīreļu iecirknī. Kopumā Tīreļu mežniecībā nepieciešams iztīrīt 664 km aizsērējušu grāvju.

Funkcionējošas meliorācijas sistēmas ļaus pilnvērtīgāk izmantot augsnes auglības potenciālu. Meliorētās meža zemju platībās, salīdzinot ar nenosusinātām zemēm, koksnes ikgadējais pieaugums var būt pat vairākas reizes lielāks.

Jaunu meliorācijas sistēmu izbūve SIA „Rīgas meži” apsaimniekotajos mežos netiek plānota. Lai saglabātu dabiskos meža biotopus, grāvji tiek tīrīti vienīgi esošo meliorācijas sistēmu robežās.

 

Papildus informācija:

Linards Kaucis

SIA „Rīgas meži” meža infrastruktūras speciālists

Tālr.: 28331148

e-pasts: linards.kaucis@riga.lv