RĪGAS MEŽI: turpina meklēt risinājumus saistībā ar staltbriežu ganāmpulku; prioritāte – dzīvnieku labturības normu ievērošana

Drukāt

01.08.2023

SIA “Rīgas meži” uzsver, ka pēdējā laikā publiski izplatītā informācija par uzņēmuma apsaimniekoto staltbriežu ganāmpulku, kas atrodas vides izglītības centra “EkVidO2” teritorijā, Ogres pievārtē, neatbilst patiesībai. Tādējādi “Rīgas meži” tieši un nepastarpināti skaidro patieso situāciju. 

Iesākumam – lai pilnībā atspēkotu nekompetento informāciju par grūsnu briežu nošaušanu – “Rīgas meži” nekad to nav plānojuši darīt. Vienlaikus vēlamies atgādināt, ka pašlaik briežu govis nav grūsnas, jo tikai augustā sākas briežu bauru jeb pēcnācēju radīšanas laiks. 

Otrkārt, šobrīd visas izsoles, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tika organizētas gada sākumā un tika balstīta uz speciālistu atzinumiem, ir noslēgušās bez rezultātiem. Un jaunas izsoles netiek plānotas! 

Treškārt, “Rīgas meži” savā darbībā balstās uz Dzīvnieku aizsardzības likumu, kurā ir uzsvērta to labturība. Pēc staltbriežu vērtētāja atzinumiem, laika gaitā, neievērojot dzīvnieku labturības noteikumus, “Rīgas meži” staltbriežu ganāmpulkā radušās neatgriezeniskas izmaiņas to ģenētiskajā fondā. Kopš briežu dārza izveidošanas, tas nav papildināts ar jaunu, svaigu genofondu, kā rezultātā veidojas regulāra dzīvnieku tuvradniecība, kas būtiski degradē to ģenētisko materiālu. 

 

Par visu pēc kārtas:

1.  Briežu dārzu sāka veidot 2004.gadā, lai nodrošinātu  staltbriežu selekciju un sugas populācijas pavairošanu uzņēmuma apsaimniekoto mežu vajadzībām. Šajā vietā, kas ir slēgta teritorija, tika ielaisti vairāki desmiti staltbriežu.

 

2.   2021. gadā SIA “Rīgas meži”, ar saimnieka rūpību un gādību, uzsāka vērtēt arī jautājumus par staltbriežu ganāmpulku. Jo tika konstatētas vairākas iespējams neatbilstības, kas varētu būt saistītas ar dzīvnieku labturības neievērošanu u.c.

 

3.  Tādēļ staltbriežu dārza izvērtēšanai un tā iespējamo nākotnes scenāriju noteikšanai 2021.gada nogalē tika piesaistīti neatkarīgi eksperti – biedrība “Bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija” (LBSDAA), kā arī dzīvnieku vērtētājs.

 

4.   Eksperti sniedza atzinumus gan par dzīvniekiem, gan arī staltbriežu dārza iespējamajiem attīstības virzieniem vides izglītības centra teritorijā.

 

Speciālisti konstatēja, ka sākotnēji definētos briežu dārza mērķus – dzīvnieku selekcija un sugas populācijas pavairošana, nav iespējams sasniegt, jo laika gaitā, neievērojot dzīvnieku labturības noteikumus, radušās neatgriezeniskas izmaiņas staltbriežu ģenētiskajā fondā. Tāpat dzīvniekiem netika nodrošināta pienācīga, ar uzturvielām un mikroelementiem bagātināta pārtika.

 

5.   LBSDAA 2021.gada nogalē rakstītajā atzinumā teikts, ka pašreizējā izpildījumā briežu dārzs pilnībā neatbilst “Rīgas mežu” un tā vides izglītības centra / programmas mērķiem. Proti, dzīvnieki vairāk nekā 100 ha teritorijā praktiski nav redzami, līdz ar to nav izmantojami vides izglītības aktivitātēm kā uzskatāms vizuālais materiāls.

 

6.  Savukārt sertificēts dzīvnieku vērtētājs savā atzinumā, 2021.gada nogalē rakstīja: “Dzīvnieku vērtību degradējošs fakts ir, ka minētajā aplokā pēdējo vismaz 10 (desmit) gadu laikā nav veikta dzīvnieku papildināšana no citām saimniecībām, kā rezultātā novietnē ir izveidojusies staltbriežu tuvradniecība, kas atspoguļojas minimālā ikgadējā pieauguma rādītājos un vaislas buļļu kvalitātē.”

 

7.  Balstoties uz speciālistu atzinumiem, 2022.gadā “Rīgas meži”, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, organizēja divas staltbriežu ganāmpulka izsoles. Abas noslēdzās bez rezultātiem. Konsultējoties ar speciālistiem, 2023.gadā uzņēmums uzsāka staltbriežu medību tiesību izsoles. Arī šīs izsoles beidzās bez rezultātiem.

 

8.   Pēc tās “Rīgas meži” lūdza Latvijas Mednieku savienību (LMS)  sniegt atzinumu par tālāko rīcību saistībā ar staltbriežu ganāmpulku un dārzu.

 

9.  2023.gada 6.martā LMS sniegtajā atzinumā teikts: “Dzīvnieku dārza atvēršana un dzīvnieku izlaišana savvaļā ir visnepiemērotākais risinājums. Dzīvnieki, kas ilgstoši (vairākās paaudzēs) ir turēti iežogojumā, var būt zaudējuši bailes no cilvēkiem, tādēļ izlaižot savvaļā, šo dzīvnieku uzvedība nav prognozējama. SIA “Rīgas meži” briežu dārzā mītošo staltbriežu kvalitāte nav tik augstvērtīga, ka būtu jācenšas saglabāt šo dzīvnieku ģenētiskais potenciāls. Staltbriežu pārvēšana uz citām teritorijām  ir dārgs un laikietilpīgs pasākums. Staltbriežu populācija Latvijā ir daudzskaitlīga un tās ģenētiskā kvalitāte ir laba, tādēļ šis pasākums nav atbalstāms lietderības apsvērumu dēļ.”

 

10. Pašlaik, ievērojot normatīvajos aktos noteikto, “Rīgas meži” turpina meklēt atbilstošākos risinājumus saistībā ar staltbriežu ganāmpulku. Tāpat uzņēmums turpina uzklausīt speciālistu viedokļus un piedāvājumus šajā jautājumā.

 

      Vienlaikus jāuzsver, ka “Rīgas meži” kopš 2021.gada beigām ir atklāti snieguši un publicējuši informāciju gan par staltbriežu ganāmpulka stāvokli, gan  par izsolēm.

 

11. Staltbriežu dārza uzturēšana “Rīgas mežiem” gadā izmaksā ap 40 000 eiro, kas faktiski ir rīdzinieku nauda. Tā kā dārzu uzņēmums apsaimnieko kopš 2008.gada, tad šajā laikā tā uzturēšanai jau iztērēts vairāk nekā pusmiljons eiro.

 

Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 446 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai. 

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO2” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”. 

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās. 

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. 

2021.gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021.gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”. 

2023.gadā “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā – ierindojās Zelta kategorijā, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par straujāko izaugsmi Ilgtspējas indeksā. 

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023.gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par “Rīgas mežu” darbiniekiem, viņu veselību un drošību

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

Ieva.Berzina@rigasmezi.lv

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi

https://www.facebook.com/RigasDarziParki

https://www.facebook.com/EkVidO2/

https://www.facebook.com/parksmezhaparks/

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Jaunumi]. ID: [48]