RĪGAS MEŽI piedalās dabai draudzīgu mežsaimniecības digitālo risinājumu izstrādes projektā

Drukāt
RĪGAS MEŽI piedalās dabai draudzīgu mežsaimniecības digitālo risinājumu izstrādes projektā

09.07.2023

Lai veicinātu daudzpusīgu meža ekosistēmas plānošanu, SIA “Rīgas meži” kopā ar partneriem piedalās starptautiskā sadarbības projektā. Tā mērķis – radīt dabai draudzīgus un ilgtspējīgus mežsaimniecības digitālos risinājumus, kā arī veicināt to izmantošanu Latvijā.

Mūsdienu digitālās iespējas un to sniegtās priekšrocības ļauj plānot un strādāt daudz efektīvāk. Lai radītu bioekonomikas jomas pētījumos balstītu mežsaimniecības nozares IT rīku izstrādi, veicinot dabai draudzīgu jomas attīstību, uzsākta projekta “Mežizstrādes automatizētas plānošanas algoritmu, datu apstrādes un analīzes IT rīka izstrāde rūpnieciskā pētījuma ietvaros, nodrošinot alternatīvu, inovatīvu un ekonomiski pamatotu risinājumu regulāra atvēruma kailciršu un izlases ciršu metodēm, balstoties uz optimālu ekosistēmu pakalpojumu sniegšanas modeli mežsaimniecībā” (Nr. 23-00-A01612-000004) (“Dabai draudzīga mežsaimniecība”) īstenošana.

Sākotnēji, sadarbojoties zinātniekiem, meža apsaimniekotājiem u.c. partneriem, tiek veikta normatīvo aktu analīze, metodikas izstrāde un datu kartēšanu. Tas nodrošinās  zinātniski pamatotu un praksē pārbaudītu daudzpusīgo meža ekosistēmu pielietojumu.

Dažādu jomu komersantu un pieredzējušu zinātnieku sadarbības rezultātā tiek veidota saikne starp mūsdienīgo pētniecību, to ietverošajām zināšanām un meža apsaimniekotajiem. Bez šāda pētījumu projekta, inovatīvu un ilgtspējīgu risinājumu ieviešana praksē nevarētu būt tik ātra un plaša, kā tiek plānots šobrīd.

Projektu īsteno Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) sadarbojoties ar astoņiem partneriem: SIA “Rīgas meži”, SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti, SIA “SunGIS”, SIA “RGP”, biedrību “Latvijas Mednieku savienība”, biedrību “Pierīgas partnerība” un SIA “Niedrāji MR”.

Projekta vadošā partnera – LBTU pārstāve Baiba Jansone uzsver: “Projekts “Dabai draudzīga mežsaimniecība” sniegs ieguldījumu uz videi draudzīgu principu balstītas mežkopības attīstībā, kā arī medniecībā, jo tiks gūtas zināšanas un radītas tehnoloģijas, lai organizētu medību saimniecības medījamo dzīvnieku populācijas regulēšanai augstvērtīgās dabas un rekreācijas teritorijās. Projekts nodrošinās ar zināšanām un mūsdienīgiem risinājumiem pielietotu stratēģisku pieeju un īstenotu konkrētus pasākumus, lai ieviestu dabai draudzīgu mežu apsaimniekošanas plānošanu un izmantošanu praksē.”

Projektā tiks izstrādāta atvērta koda platforma/programma, kas būs brīvi pieejama visiem meža apsaimniekotājiem un izmantojama meža apsaimniekošanas plānu izstrādē Latvijā. Minētā platforma tiks veidota, balstoties uz pētījumiem un praksi, veicinot sabiedrības izpratni par procesa gaitu un ieguvumiem.


Projekta ilgtermiņa mērķis un vēlamā ietekme ir mežsaimniecības jomā nodrošināt līdzsvaru starp teritorijas ekonomisko attīstību un dabas resursu, daudzpusīgo mežu ekosistēmas atbildīgu izmantošanu un aizsardzību.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” finansiālo atbalstu.

Projekta īstenošanas laiks: 2023.gada 1.jūlijs – 2025.gada 31.maijs. Projekta kopējais finansējums: 483 909,94 eiro, t.sk. ELFLA finansējums: 435 518,93 eiro. Savukārt “Rīgas mežu” projekta budžets ir 70 244,00 eiro, t.sk. ELFLA finansējums: 63 219,60 eiro.


Papildinformācija par projektu: https://ej.uz/ubeu.


 
Kontaktinformācija:

Maija Bebre

Biedrība “Pierīgas partnerība”

E-pasts: maija@pierigaspartneriba.lv

Tālrunis: 28644888

www.pierigaspartneriba.lv

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Jaunumi]. ID: [48]