Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmums “Rīgas Meži” piedāvā prakses iespējas ģeogrāfijas vai dabaszinātņu studentiem!

Drukāt

18.06.2021

Ja studē ģeogrāfijas vai dabaszinātņu studiju virzienos un Tev ir priekšzināšanas un interese par ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūru, kā arī Latvijas nekustamo īpašumu informācijas sistēmu lietošanu, tad mēs meklējam tieši Tevi!

Mēs piedāvājam gūt pieredzi, pildot mums ļoti noderīgus un svarīgus uzdevumus:

 

 • Nekustamā īpašuma nomas līgumu teritoriju telpisko datu importēšana meža datu pārvaldības sistēmā.

 • Nekustamā īpašuma nomas līgumu analīze, pārskatot sistēmā importēto telpisko datu platības atbilstību nomas līgumos reģistrētajai platībai.

 • Nekustamā īpašuma nodokļu paziņojumu informācijas pārveidošana kopējā visu novadu izklājlapas struktūrā.

 • Veikt sagatavotās nekustamā īpašuma nodokļu izklājlapas importu meža datu pārvaldības sistēmā.

 • Norādītu infrastruktūras, attīstības objektu telpisko datu, teritoriju iezīmēšana vai ģeometriju imports meža datu pārvaldības informācijas sistēmā.

 • Atbilstoši infrastruktūras, attīstības objektu projektu lēmumu, iesniegumu un citu pavadošo dokumentu atzīmju ievadīšana, imports pie objektu ģeometrijas.

 • Minētos uzdevumus var pildīt attālināti!

 

Pateicībā apsolām būt atsaucīgs un pretimnākošs uzņēmums, kurā gatavot pētnieciskos, studiju, kā arī studiju noslēguma darbus!

 

Ja šis piedāvājums likās saistošs, piesakies, rakstot uz e-pastu juris.zarins@riga.lv, vēstulē norādot:

 • Vārdu un uzvārdu

 • Kontaktinformāciju – e-pastu, telefonu

 • Augstskolu, studiju virzienu, studiju gadu

 • Bakalaura darba tēmu

 • Motivāciju vienā teikumā, kāpēc vēlies izmantot šo iespēju.