Uzvaras parkā sēs pirmo bioloģiski vērtīgu zālāju Rīgā

Drukāt

19.10.2020

Trešdien, 21.oktobrī, plkst.13 Uzvaras parkā Mārupītes krastā zem sakurām satiksies Latvijas Dabas fonda pārstāvji, SIA “Rīgas meži” vadība un dārznieki, lai iesētu pirmo simbolisko Bioloģiski vērtīgā zālāja kvadrātmetru un noslēgtu nodomu protokolu.

Jau teju desmit gadus biologi satraukti brīdina: Latvijā visstraujāk izzūd dabiskie, bioloģiski vērtīgie zālāji! Lauksaimniecībā ir mainījies viss: neviens vairs zāli nepļauj ar izkaptīm, bet satin ruļļos, tāpēc sēklām nav iespējas izsēties; lai zāles raža lielāka, dabiskos zālājus uzar un apsēj ar ražīgākām sugām; plaši lieto glifosātus saturošus herbicīdus, kas iznīcina pilnīgi visus augus. Nav brīnums, ka aizvien biežāk pasaulē veido t.s. urbānās pļavas, pilsētas kļūst ne tikai par bišu un citu apputeksnētāju izdzīvošanas vietu, bet dod iespēju plaukt un zelt izzūdošām savvaļas augu sugām. Latvijas Dabas fonds nesen uzsāka dabisko pļavu sabiedrisko atbalsta kustību “Iesēj savu kvadrātmetru!” un tai pievienoties nolēma arī pašvaldības uzņēmums “Rīgas meži”, kas rūpējas arī par pilsētas parkiem.

“Dabiskās pļavas un ganības ir izzūdoša dabas vērtība – šobrīd tās saglabājušās vien 0,7% Latvijas teritorijas. Tās ir unikālas ekosistēmas, kurās mājo izcila dabas daudzveidība, un to saglabāšanā aizvien svarīgākas kļūst apdzīvoto vietu zaļās teritorijas. Iesējot dabisko pļavu augus parkos, mēs palīdzam izplatīties to sēklām, līdz ar to sekmējam sugu izdzīvošanu. Tāpēc esam ļoti priecīgi par sadarbību ar SIA Rīgas meži, un ceram ka jau drīz varēsim kopīgi priecēt rīdziniekus ar skaistiem pļavu akcentiem Rīgas parkos,” saka Inga Račinska, projekta GrassLIFE vadītāja.

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis Uldis Zommers: “Uzvaras parkā jau vairākus gadus atstājam nepļautas teritorijas, kur zied āboliņš, madaras, pelašķi un citi augi, bet gribētos, lai te ātrāk veidojas bioloģiski vērtīgāks zālājs. Redzam arī, cik ļoti cilvēkiem patīk arī šādas vietas parkos. Tāpēc ieraugot LDF aicinājumu apsēt savu BVZ kvadrātmetru, pieteicāmies arī mēs. Šis ir tikai pirmais solis uz plašām bioloģiski vērtīgām pļavām urbānajā vidē.

Pērn pēc LDF biologu ieteikumiem jauno sakuru stādījuma apdobēs iesējām griķus un linus, kas patika ne tikai parka apmeklētājiem, bet arī bitēm. Ziemā gatavojam un izliekam putnu būrīšus, vairākos parkos ir kukaiņu mājas, biezākos krūmājos ir mājiņas ežiem, piebarojam arī vāveres. Stādām augus, kas patīk apputeksnētājiem. Meklējam iespējas, kā parku ainavā iekļaut nokaltušos kokus. Mūsu uzņēmumam ir ļoti svarīgi sadarboties ar Latvijas biologiem, lai nezināšanas dēļ nepieļautu kļūdas, bet strādātu Latvijas dabas labā.”

Šoruden iesētajā pļavas kvadrātmetrā jau nākamgad uzziedēs tādi augi kā ziemeļu madara, pļavas bitene, vītolu staģe, pļavas vilkmēle un citi. Līdz nākamajai vasarai Latvijas Dabas fonds un SIA “Rīgas meži” apzinās, kuros parkos iespējams izveidot jau plašākas dabisko pļavu puķu teritorijas, kādus sēklus apjomus nepieciešams ievākt šiem nolūkiem un strādās pie ilgtermiņa plāna pļavu ienākšanai pilsētā.

Materiālu sagatavoja un papildus informāciju sniegs:

SIA “Rīgas Meži” daļas “Mežaparks” vadītāja

Elga Zēģele: 26474743