"Rīgas meži" - trīs vienā

Drukāt

02.10.2018

Anita Jaunbelzere, Latvijas Avīze

Šogad SIA "Rīgas meži" atzīmēja savas izveides desmito gadadienu. Uzņēmuma kapitāldaļu turētājs Andris Ameriks SIA "Rīgas meži" dibināšanu vērtē kā vienu no pašiem veiksmīgākajiem lēmumiem, kādu pieņēmusi Rīgas dome.

Pirms nepilniem desmit gadiem Rīgā bija trīs aģentūras: "Mežaparks’’, "Rīgas dārzi un parki" un "Rīgas meži". Aģentūra "Mežaparks" nodarbojās tikai un vienīgi ar Mežaparku. Aģentūra "Rīgas meži" strādāja teritorijā aiz Rīgas robežas un atbildēja par īpašumu, kas platības ziņā ir divreiz lielāks par Rīgu. Rīga ir 300 kvadrātkilometrus liela, bet meži, kas Rīgai pieder vēl no bīskapa Alberta laikiem, aizņem 560 kvadrātkilometrus. Aģentūra "Rīgas dārzi un parki" atbildēja par galvaspilsētas parkiem, skvēriem, puķu dobēm un zaļajām zonām.

Andris Ameriks, SIA "Rīgas meži" kapitāldaļu turētājs Rīgas domē: "Katrai aģentūrai vajadzēja savu tehniku, direktoru, sekretāri. Tāpēc loģiska bija doma apvienot uzņēmumus, veidojot vienu spēcīgu tehnikas parku un administrāciju. Vienkārši šīs pārmaiņas nenāca. Šaubu bija daudz, arī cilvēki uztraucās, vai saglabās darbu. Tas bija garš ceļš, liels izaicinājums, bet par rezultātu esmu lepns. Redzu, ka uzņēmuma valde un cilvēki, kas atbild par konkrētām nozarēm, ir ļoti profesionāli. Es uzskatu, ka izveidot komercuzņēmumu "Rīgas meži” ir bijis viens no veiksmīgākajiem Rīgas domes lēmumiem." SIA "Rīgas meži" ir jāuztur kārtībā Mežaparks, kas ir ļoti populārs un mīlēts, meža platības 63 000 ha ārpus Rīgas un zaļā zona lekšrīgā. Ir jāsadarbojas ar visām pašvaldībām, kura teritorijā Rīgai ir meža īpašumi. Jāmaksā nodokļi, jāmaksā sodi, jāizved ārā mežā samestie atkritumi, jādara viss, kas pienākas zemes īpašniekam. Tāpēc uzņēmuma vadītājiem jābūt ar lielu dzīves pieredzi un psiholoģisku noturību.

A. Ameriks: "Situācija, kāda Mežaparkā bija pirms desmit gadiem un kāda ir tagad, atšķiras kā diena pret nakti: celiņi visi ir savesti kārtībā, apgaismojums uzlikts, līdz ar jauno estrādes būvniecību atrisināts tualešu un ūdens jautājums." A. Ameriks uzskata - ja kopīgiem spēkiem nebūtu izdevies izbūvēt jauno estrādi un skatītāju zonu, kurā ir par trešdaļu vairāk vietu, iespējams, mums simtgades Dziesmu svētki nebūtu izdevušies tik krāšņi. Un arī šeit ir "Rīgas mežu" nopelns, viņi nodrošināja estrādes apsaimniekošanu, kas ietver simtiem nianšu, lai viss būtu kārtībā un darbotos. A. Ameriks: "Par to, ka Latvijas simtgades Dziesmu svētkus mēs pavadījām ļoti labā noskaņā, pateicība pienākas arī SIA "Rīgas meži" valdes priekšsēdētājam Aivaram Tauriņam. Patiesībā arī viņš ir pelnījis ordeni par veiksmīgu aizvadīto Dziesmu svētku norisi, par lepnumu, kādu šajos svētkos izjutām par savu valsti.

"Rīgas mežiem" desmit gadi paskrējuši ātri. Rezultāti ir labi, un mēs ar paveikto lepojamies. Ir daudz ideju un iniciatīvu, ko vēl varētu darīt. Neapstāties! Tas ir izaicinājums, ar kuru katru rītu jāmostas."