Piedāvājums šķeldas iegādei SIA „Rīgas meži” kokzāģētavā „Norupe” Nr.420-2014/izs.037

Drukāt

20.08.2014

Izsole Nr.420-2014/037 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

SIA „LATGRAN” ar vidējo svērto cenu par (1) ber m3 visam šķeldas sortimentam  kopā:  8,55  EUR bez PVN.

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par zemas kvalitātes ar mizas piejaukumu šķeldas un skaidas sortimenta pārdošanu kokzāģētavā „Norupe”

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

  1. Izsoles priekšmets: Zemas kvalitātes ar mizas piejaukumu šķeldas un skaidas sortiments saskaņā ar „Šķeldas sortimentu piedāvājumu” 1 (vienā) daļā: kokzāģētavā „Norupe” (1.tabula).

  2. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 22.augusta, plkst. 15:00 ,nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv

  3. Piedāvājums jāiesniedz par visu minēto apjomu atbilstoši „šķeldas sortimentu piedāvājumam ” (1.tabula).

  4. Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas 4.aile, norādot cenu eiro par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 5.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu eiro atbilstoši piedāvātajam apjomam (5.aile= 3.aile jāsareizina ar 4.aili katrai pozīcijai).

  5. Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.

  6. Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) ber m3 kokmateriālu sortimenta  piedāvājumam kopā.

  7. Paziņojums par izsoles rezultātiem tiks elektroniski nosūtīts visiem dalībniekiem pēc izsoles beigu termiņa.

  • Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums.

  • Kokmateriālu izvešana no kokzāģētavas „Norupe” tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.

  • Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

Kontaktpersona šķeldas sortimentu apskatei dabā, Kokzāģētavas vadītāja vietnieks Andris Bērziņš, tālr. 29433293.

Pievienotie faili