Neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību izsole

Drukāt

17.07.2019

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Rīgā, Ostas prospekts 11 (kadastra Nr.0100 095 0040, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 095 0030) daļas 2 m2 platībā nomas tiesības izsole

Pievienotie faili